Nazwisko i imię:
Cnoglerus Quirinus.
Tytuł:
Praefatio In disputationem De Vocatione Ministrorum Evangelicorum. Habita in Scholis. A M. Quirino Cnoglero Logices et Eloquentiae in caetu Evangelico Vilnensi, olim Professore ordinario. Ad diem 6. Iulij Anni M. DC. III. Vilnae, Typis. Acad. Societ. Iesu.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), (1603).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 8. Przekład polski ukazał się pod tytułem: Sczyra Ewangelia Hersztow Zborowych. Miásto Przedmowy ná Disputácyą, o Wezwániu álbo posłániu Ministrow Ewánielickich (zob.).
Lokalizacja:
Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek
Całość:
Cnoglerus Quirinus.
Praefatio In disputationem De Vocatione Ministrorum Evangelicorum. Habita in Scholis. A M. Quirino Cnoglero Logices et Eloquentiae in caetu Evangelico Vilnensi, olim Professore ordinario. Ad diem 6. Iulij Anni M. DC. III. Vilnae, Typis. Acad. Societ. Iesu.
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), (1603).
w 4ce, k. 8.
Przekład polski ukazał się pod tytułem: Sczyra Ewangelia Hersztow Zborowych. Miásto Przedmowy ná Disputácyą, o Wezwániu álbo posłániu Ministrow Ewánielickich (zob.).

Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek