Nazwisko i imię:
Zajączkowski Rajmund.
Tytuł:
Morze Od brzegu śmiertelnośći do Portu odpocżnienia Wielmożną Jey Mość Pánią Annę Kandzierzawską Tyszkiewicową Marszałkową Słonimską prowádzące. Z łez Wielmożnego Jego Mośći Pana Piotra Tyszkiewica Márszałka Słonimskiego Małżonka wspławione. Wzdycháńiem prześwietnego Potomstwá wzburzone. Pogrążeniem poćiech domostwá zacnego srogie Ktoremu X. Raymund Zaiacżkowski [sic] S. Th: L. Dominikan brzegi y gránice ucżynił, y ná Kazániu pogrzebowym w Zurowicách miánym szerokość przemierzywszy, náwálność [sic] uśmierzył. Roku 1653. Dniá 30. Octobra.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Wilno, druk. Bazylianów, 1653).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 18. Źródło: Skwara M., Polskie drukowane oracje pogrzebowe XVII w., 2009, poz. 555.
Lokalizacja:
Kórnik
Całość:
Zajączkowski Rajmund.
Morze Od brzegu śmiertelnośći do Portu odpocżnienia Wielmożną Jey Mość Pánią Annę Kandzierzawską Tyszkiewicową Marszałkową Słonimską prowádzące. Z łez Wielmożnego Jego Mośći Pana Piotra Tyszkiewica Márszałka Słonimskiego Małżonka wspławione. Wzdycháńiem prześwietnego Potomstwá wzburzone. Pogrążeniem poćiech domostwá zacnego srogie Ktoremu X. Raymund Zaiacżkowski [sic] S. Th: L. Dominikan brzegi y gránice ucżynił, y ná Kazániu pogrzebowym w Zurowicách miánym szerokość przemierzywszy, náwálność [sic] uśmierzył. Roku 1653. Dniá 30. Octobra.
B. m., b. r. (Wilno, druk. Bazylianów, 1653).

w 4ce, k. 18.
Źródło: Skwara M., Polskie drukowane oracje pogrzebowe XVII w., 2009, poz. 555.
Kórnik