Nazwisko i imię:
Georgius Fridericus, marchio Brandenburgensis, dux Prussiae / Jerzy Fryderyk.
Tytuł:
Hoffgerichts Ordnung des Hertzogthumbs Preussen: Von dem Durchlauchtigen Hochgebornen Fuersten und Herrn, Herrn Georgen Friderichen Marggrafen zu Brandenburg, in Preussen, zu Stettin, Pommern, der Cassuben und Wenden, auch in Schlesien zu Jegerndorff, und [et]c. Hertzogen [et]c. Burggraffen zu Nuernberg, und Fuersten zu Ruegen, auffs newe corrigiret, gemehret und gebessert. Anno 1583. Gedruckt zu Koenigsberg in Preussen bey Georgen Osterbergern.
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Jerzy Osterberger, 1583.
Opis/komentarz:
Królewiec, druk. Jerzy Osterberger, 1583. Wyd. A: w 4ce, k. nl. 4, liczb. 43 (1-20, 20, 21-23, 25-43), nl. 1 (czysta). W kolofonie: Gedruckt zu Koenigsperg in Preussen bey Georgen Osterbergern. [sygnet]. M.D.LXXXIII. Wyd. B: w 4ce, k. nl. 4, liczb. 43 (1-20, 20, [21], 22-23, 25-26, 26, 28-29, 30-43), nl. 1 (Errata). W kolofonie: Gedruckt zu Koenigsperg in Preussen bey Georgen Osterbergern. [sygnet]. M. D. LXXXIII. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu (Pol.6.II.1048, wyd. A) — Elbląg (Pol.6.II.1064, wyd. B) — Warszawa, Bibl. Narodowa (wyd. A)
Dodatkowe:
Estr. XVIII, 231 (niedokładnie).
Całość:
Georgius Fridericus, marchio Brandenburgensis, dux Prussiae / Jerzy Fryderyk.
Hoffgerichts Ordnung des Hertzogthumbs Preussen: Von dem Durchlauchtigen Hochgebornen Fuersten und Herrn, Herrn Georgen Friderichen Marggrafen zu Brandenburg, in Preussen, zu Stettin, Pommern, der Cassuben und Wenden, auch in Schlesien zu Jegerndorff, und [et]c. Hertzogen [et]c. Burggraffen zu Nuernberg, und Fuersten zu Ruegen, auffs newe corrigiret, gemehret und gebessert. Anno 1583. Gedruckt zu Koenigsberg in Preussen bey Georgen Osterbergern.
Królewiec, druk. Jerzy Osterberger, 1583.
Królewiec, druk. Jerzy Osterberger, 1583.

Wyd. A: w 4ce, k. nl. 4, liczb. 43 (1-20, 20, 21-23, 25-43), nl. 1 (czysta).
W kolofonie: Gedruckt zu Koenigsperg in Preussen bey Georgen Osterbergern. [sygnet]. M.D.LXXXIII.

Wyd. B: w 4ce, k. nl. 4, liczb. 43 (1-20, 20, [21], 22-23, 25-26, 26, 28-29, 30-43), nl. 1 (Errata).
W kolofonie: Gedruckt zu Koenigsperg in Preussen bey Georgen Osterbergern. [sygnet]. M. D. LXXXIII.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu (Pol.6.II.1048, wyd. A) — Elbląg (Pol.6.II.1064, wyd. B) — Warszawa, Bibl. Narodowa (wyd. A)
Estr. XVIII, 231 (niedokładnie).