Nazwisko i imię:
(Zabawa).
Tytuł:
Zakonna Zabawa Niebieskich delicyi pełná. Przy codźięnnym [sic] Nabożeństwie w Duchowne Akty Obfituiąca. Siostrom Swiętey Matki Klary w Konwenćie Krákowskim Swiętego Andrzeia zostáiącym Naznaczona. A zá pozwoleniem Stárszych Do Druku Podana. Roku Páńskiego 1718. w Drukárni Iásney Gory Częstochowskiey.
Miejsce i rok wydania:
Częstochowa, Druk. Paulinów, 1718.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 1, s. 74.
Lokalizacja:
Bibl. Bernardynów, Kraków
Całość:
(Zabawa).
Zakonna Zabawa Niebieskich delicyi pełná. Przy codźięnnym [sic] Nabożeństwie w Duchowne Akty Obfituiąca. Siostrom Swiętey Matki Klary w Konwenćie Krákowskim Swiętego Andrzeia zostáiącym Naznaczona. A zá pozwoleniem Stárszych Do Druku Podana. Roku Páńskiego 1718. w Drukárni Iásney Gory Częstochowskiey.
Częstochowa, Druk. Paulinów, 1718.
w 8ce, k. 1, s. 74.
Bibl. Bernardynów, Kraków