Nazwisko i imię:
(Władysław IV, król polski).
Tytuł:
Epistola ad Sanctissimum Dominum Nostrum Urbanum Papam VIII. Scripta ab Vladislao IV. Poloniae et Sueciae Rege Serenissimo.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Andrzej Hünefeld, 1636).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. [K. tyt.:] Epistola ad Sanctissimum Dominum Nostrum Urbanum Papam VIII. Scripta ab Vladislao IV. Poloniae et Sueciae Rege Serenissimo. [K. (:)4v:] Datum Gedani Prid. Non. Februarii, Anno Domini 1636. List polecający w sprawie nadania godności kardynała Walerianowi Magni. K. tyt. i tekst w ramkach z ozdobników drukarskich, inicjał tekstu drzeworytowy biały; pismo: antykwa z dod. kursywy. Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 43 8° adl. 19
Dodatkowe:
Magni (Magnus) Walerian (zm. 1661), z Mediolanu, uczony kapucyn działający w Polsce. Urban VIII, papież (zm. 1664); Władysław IV Waza, król polski. [KVK:] Epistola ad sanctissimum dominum nostrum Urbanum Papam VIII…, [Gedani, 1636]. University of Chicago Library. Special Collections, Rare Books: BX1527.4.W83 1636.
Całość:
(Władysław IV, król polski).
Epistola ad Sanctissimum Dominum Nostrum Urbanum Papam VIII. Scripta ab Vladislao IV. Poloniae et Sueciae Rege Serenissimo.
B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Andrzej Hünefeld, 1636).
w 4ce, k. 4.

[K. tyt.:] Epistola ad Sanctissimum Dominum Nostrum Urbanum Papam VIII. Scripta ab Vladislao IV. Poloniae et Sueciae Rege Serenissimo.
[K. (:)4v:] Datum Gedani Prid. Non. Februarii, Anno Domini 1636.
List polecający w sprawie nadania godności kardynała Walerianowi Magni. K. tyt. i tekst w ramkach z ozdobników drukarskich, inicjał tekstu drzeworytowy biały; pismo: antykwa z dod. kursywy.

Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 43 8° adl. 19
Magni (Magnus) Walerian (zm. 1661), z Mediolanu, uczony kapucyn działający w Polsce.
Urban VIII, papież (zm. 1664); Władysław IV Waza, król polski.
[KVK:] Epistola ad sanctissimum dominum nostrum Urbanum Papam VIII…, [Gedani, 1636]. University of Chicago Library. Special Collections, Rare Books: BX1527.4.W83 1636.