Nazwisko i imię:
Greflinger Georg.
Tytuł:
[Wiersz na cześć Gdańska i inżyniera Adama Wiebe].
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Jerzy Rhete II, 1644).
Opis/komentarz:
folio, k. 1. Dokładnie: k. 1 (zadrukowana jednostronnie, 2 szp.). [Inc.:] Jst irgend noch ein Ort der nun mag blühend heissen so bist es warlich du O Hertz der Lande Preussen. [w. Ostatni:] Mein Danck vor deine Gunst du Welt-berühmte Sadt [sic]. Utwór składa się z 20 czterowierszowych zwrotek. Karta ujęta listwą, u góry nie zamkniętą, z ozdobników składanych; szpalty przedzielone takąż linią. Inicjał gotycki, pismo: fraktura. L. Neubaur, Georg Greflinger. Altpreussische Monatsschrift 1890 (Bd. 27), s. 477. Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 13 8° adl. 38.
Dodatkowe:
Greflinger (Greblinger) Jerzy (zm. ok. 1677), poeta gdański. Wiebe (Wybe) Adam (ok. 1590-1653), z Holandii, inżynier, twórca kolejki linowej w Gdańsku; zob.: A. Januszajtis, Wybe Adam (około 1590?-1653), inżynier i wynalazca gdański, [w:] Zasłużeni ludzie Pomorza Nadwiślańskiego XVII wieku. Szkice biograficzne (red. J. Borzyszkowski), Wrocław 1982, s. 7-12.
Całość:
Greflinger Georg.
[Wiersz na cześć Gdańska i inżyniera Adama Wiebe].
B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Jerzy Rhete II, 1644).
folio, k. 1.

Dokładnie: k. 1 (zadrukowana jednostronnie, 2 szp.).
[Inc.:] Jst irgend noch ein Ort der nun mag blühend heissen so bist es warlich du O Hertz der Lande Preussen. [w. Ostatni:] Mein Danck vor deine Gunst du Welt-berühmte Sadt [sic].
Utwór składa się z 20 czterowierszowych zwrotek. Karta ujęta listwą, u góry nie zamkniętą, z ozdobników składanych; szpalty przedzielone takąż linią. Inicjał gotycki, pismo: fraktura.
L. Neubaur, Georg Greflinger. Altpreussische Monatsschrift 1890 (Bd. 27), s. 477.

Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.

Biblioteka Gdańska PAN: Nl 13 8° adl. 38.
Greflinger (Greblinger) Jerzy (zm. ok. 1677), poeta gdański.
Wiebe (Wybe) Adam (ok. 1590-1653), z Holandii, inżynier, twórca kolejki linowej w Gdańsku; zob.: A. Januszajtis, Wybe Adam (około 1590?-1653), inżynier i wynalazca gdański, [w:] Zasłużeni ludzie Pomorza Nadwiślańskiego XVII wieku. Szkice biograficzne (red. J. Borzyszkowski), Wrocław 1982, s. 7-12.