Nazwisko i imię:
Falk Christoph (Falckonius Christophorus).
Tytuł:
Rechenbuch auff die Preusche müntz, mass und gewicht, von allerley Kauffmanschafft, sonderlich die Schiffparts un Fracht, Rechnung gantz runt un klar bechriben, der Königlichen Stadt Dantzigk zu Ehren, un nutz „dem Landt Preussen, un meniglich zum besten“ itzt zum ersten mal gedrückt, der gleichen vormals nie an tag bracht, Gemacht durch Christophorum Falckonium.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Królewiec, druk. Hans Lufft, 1552).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. nl. 7, liczb. 59, nl. 1 (czysta). [Na k. 59r.:] Gedruckt zu Königsberg in Preussen, [na jej odwrocie dwuwiersz:] Irren können das ist menschlich. Corgirs, was felt, das steth freuntlich. [w kółku plecionka, pod nią data:] 1552. Na s. tyt. wieniec z kosą (?) i grabiami, wewnątrz tarcza, na niej orzeł czy krogulec - Falke? opuszczający się na zająca. Na k. 2-4 dedyk.: Den [...] Burgermeistern Burggraffen und Radt der Königl. Stad Dantzig. Dalej przedmowa do czytelnika, wykaz treści i na ostatniej nieliczbowanej powtórzony tytuł: Rechenbuch Christophori Falconij. 1552 [wieniec i tarcza jw.]. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.693 adl.
Dodatkowe:
[KVK:] Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek, Dresden. Exemplar mit der Signatur: Mercat. 95,misc. 1.
Całość:
Falk Christoph (Falckonius Christophorus).
Rechenbuch auff die Preusche müntz, mass und gewicht, von allerley Kauffmanschafft, sonderlich die Schiffparts un Fracht, Rechnung gantz runt un klar bechriben, der Königlichen Stadt Dantzigk zu Ehren, un nutz „dem Landt Preussen, un meniglich zum besten“ itzt zum ersten mal gedrückt, der gleichen vormals nie an tag bracht, Gemacht durch Christophorum Falckonium.
B. m., b. r. (Królewiec, druk. Hans Lufft, 1552).
w 4ce, k. nl. 7, liczb. 59, nl. 1 (czysta).

[Na k. 59r.:] Gedruckt zu Königsberg in Preussen, [na jej odwrocie dwuwiersz:] Irren können das ist menschlich. Corgirs, was felt, das steth freuntlich. [w kółku plecionka, pod nią data:] 1552. Na s. tyt. wieniec z kosą (?) i grabiami, wewnątrz tarcza, na niej orzeł czy krogulec - Falke? opuszczający się na zająca. Na k. 2-4 dedyk.: Den [...] Burgermeistern Burggraffen und Radt der Königl. Stad Dantzig. Dalej przedmowa do czytelnika, wykaz treści i na ostatniej nieliczbowanej powtórzony tytuł: Rechenbuch Christophori Falconij. 1552 [wieniec i tarcza jw.].

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.693 adl.
[KVK:] Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek, Dresden. Exemplar mit der Signatur: Mercat. 95,misc. 1.