Nazwisko i imię:
Eques Polonus.
Tytuł:
Falsitas narrationis de Electione Stanislai Leszczynii et […] Augusti III. Ducis et Electoris Saxoniae in Regem Poloniae […] ad faciendam utriusque Electionis Paralellam in publicum sparsae, à quodam Equite Polono demonstrata.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Wrzeszcz, druk. Marcin Klingenberg, 1734).
Opis/komentarz:
folio, k. 21. [K. tyt.:] Falstitas narrationis de Electione Stanislai Leszczynii et Serenissimi atque Potentissimi Domini, Domini Augusti III. Ducis et Electoris Saxoniae in Regem Poloniae, Magnum Ducem Lithuaniae etc. ad faciendam utriusque Electionis Paralellam in publicum sparsae, à quodam Equite Polono demonstrata [linia z ozdobników drukarskich]. [K. A1r, inc.:] Inter alia scripta, si tamen sic dici merentur, quibus partium Stanislai sequaces, famae Magnorum in Republica Virorum injurii, et quod pejus est manifestae veritati reluctantes […]. [K. K2v, w. 19, expl.:] ...an... Augustus Tertius, liberrimis suffragiis Electoris Populi, juxta leges et Constitutiones rite, legitime […] Electus, et Nominatus, ad Thronum Poloniae potior sit. Na k. A1r winieta liścienna; inicjał na tle dwugłowego orła. Na końcu winieta figuralna z napisem: Virtutis Praemium; pismo: antykwa, kursywa. Bibl. Gd. posiada jeszcze inne wyd. in 2° (sygn. Nl 10111 4°) zgodne z opisem E. XVI 82 z tą różnicą, że egz. Bibl. Gd. posiada również tablicę genealogiczną znaną Estreicherowi tylko w wydaniu in 4°. Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 31 4° adl. 37 b.
Dodatkowe:
August III, król polski. Stanisław Leszczyński, król polski. [KVK:] (Por.) Falsitas narrationis de electione Stanislai Leszczynii et..., 1734. Nach einem Exemplar der Staatsbibliothek zu Berlin zur Bestandsergänzung des an der SLUB Dresden verlustigen Titels digitalisiert. Staatsbibliothek Berlin, Signatur 3 in: Ud 430 – http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/21047/1/cache.off
Całość:
Eques Polonus.
Falsitas narrationis de Electione Stanislai Leszczynii et […] Augusti III. Ducis et Electoris Saxoniae in Regem Poloniae […] ad faciendam utriusque Electionis Paralellam in publicum sparsae, à quodam Equite Polono demonstrata.
B. m., b. r. (Wrzeszcz, druk. Marcin Klingenberg, 1734).
folio, k. 21.

[K. tyt.:] Falstitas narrationis de Electione Stanislai Leszczynii et Serenissimi atque Potentissimi Domini, Domini Augusti III. Ducis et Electoris Saxoniae in Regem Poloniae, Magnum Ducem Lithuaniae etc. ad faciendam utriusque Electionis Paralellam in publicum sparsae, à quodam Equite Polono demonstrata [linia z ozdobników drukarskich].
[K. A1r, inc.:] Inter alia scripta, si tamen sic dici merentur, quibus partium Stanislai sequaces, famae Magnorum in Republica Virorum injurii, et quod pejus est manifestae veritati reluctantes […]. [K. K2v, w. 19, expl.:] ...an... Augustus Tertius, liberrimis suffragiis Electoris Populi, juxta leges et Constitutiones rite, legitime […] Electus, et Nominatus, ad Thronum Poloniae potior sit.
Na k. A1r winieta liścienna; inicjał na tle dwugłowego orła. Na końcu winieta figuralna z napisem: Virtutis Praemium; pismo: antykwa, kursywa.
Bibl. Gd. posiada jeszcze inne wyd. in 2° (sygn. Nl 10111 4°) zgodne z opisem E. XVI 82 z tą różnicą, że egz. Bibl. Gd. posiada również tablicę genealogiczną znaną Estreicherowi tylko w wydaniu in 4°.

Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.

Biblioteka Gdańska PAN: Nl 31 4° adl. 37 b.
August III, król polski.
Stanisław Leszczyński, król polski.
[KVK:] (Por.) Falsitas narrationis de electione Stanislai Leszczynii et..., 1734. Nach einem Exemplar der Staatsbibliothek zu Berlin zur Bestandsergänzung des an der SLUB Dresden verlustigen Titels digitalisiert. Staatsbibliothek Berlin, Signatur 3 in: Ud 430 – http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/21047/1/cache.off