Nazwisko i imię:
Dorsz Jan.
Tytuł:
Triumf álbo Chrześćiańskie Dziękczyńieńie zá Przesławną Victorią którą Nawyzszy Bog Nájaśńieyszemu y Niezwyćięzonemu Pánu á Pánu Włádysławowi IV. złáski Bożey Krolowi Polskiemu […] nád wielkim Cesarzem Tureckim y głownym wielebnego krzes ćianstwá [sic] Nieprzyaćielem J.K.M. uzyczyć racził. Zá postanowieniem J.M.P.P. Senatorow we wszystkich kośćiołách Gdańskych odpráwowany á osobliwie w kośćiele S. Troycy Niedziele XIX. po S. Troycy pzreź [sic] X Janá Dorsiuszá kadnodźieie Augustańskiey Confessiey u S. Anny. Drukowany przes Jerzego Rethá Roku1634.
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Jerzy Rhete II, 1634.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 14. [K. tyt.:] Triumf álbo Chrześćiańskie Dziękczyńieńie zá Przesławną Victorią którą Nawyzszy Bog Nájaśńieyszemu y Niezwyćięzonemu Pánu á Pánu Włádysławowi IV. złáski Bożey Krolowi Polskiemu Wielkiemu Kziązęciu Litewskiemu Ruskiemu Pruskiemu Zmudzkiemu Mazoweczkiemu etc. etc. á Sźwedzkiemu Gottskiemu Wandalskiemu Dziedźicznemu Krolowj nád wielkim Cesarzem Tureckim y głownym wielebnego krzes ćianstwá [sic] Nieprzyaćielem J.K.M. uzyczyć racził. Zá postanowieniem J.M.P.P. Senatorow we wszystkich kośćiołách Gdańskych odpráwowany á osobliwie w kośćiele S. Troycy Niedziele XIX. po S. Troycy pzreź [sic] X Janá Dorsiuszá kadnodźieie Augustańskiey Confessiey u S. Anny. Drukowany przes Jerzego Rethá Roku1634. [Odwr. k. tyt.:] In illustri Gedanensi Republica Viris […] Domino Regio Burggravio, Dn. N. Consulibus, Camerarijs et Senatoribus; promotoribus et Moecenatibus meis maximo observantiae cultu prosequendis; [podpis:] Joannes Dorsius Past. K. [Ajj]v: panegiryk na cześć autora podpisany: M. Adamus Büthnerus, P.L.C. Münde, ad ostium Maris Balthici, Pastor. K. tyt. w ramkach z ozdobników składanych, na odwr. k. tyt. inicjał antykwowy; na k. Ajjjr u góry linia z ozdobników, inicjał gotycki. K. D1r: finalik z dwóch listków i żołędzia, pismo: szwabacha, fraktura, antykwa z dod. kursywy; język polski i łaciński. Pierwszą część kazania przedrukował W. Pniewski (zob.: Straż Gdańska, R. VI: 1937, nr 24, s. 5-7). Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 45 8° adl. 9. Biblioteka Gdańska PAN: Ha 508 8° adl. 1.
Dodatkowe:
Buthner Adam, ze Śląska (zm. 1643), pastor i superintendant we Frysztacie i Wisłoujściu, poeta. Dorsz (Dorsch, Dorsius, Dorschius) Jan (zm. 1641), kaznodzieja polsko-ewangelicki przy kaplicy św. Anny w Gdańsku.
Całość:
Dorsz Jan.
Triumf álbo Chrześćiańskie Dziękczyńieńie zá Przesławną Victorią którą Nawyzszy Bog Nájaśńieyszemu y Niezwyćięzonemu Pánu á Pánu Włádysławowi IV. złáski Bożey Krolowi Polskiemu […] nád wielkim Cesarzem Tureckim y głownym wielebnego krzes ćianstwá [sic] Nieprzyaćielem J.K.M. uzyczyć racził. Zá postanowieniem J.M.P.P. Senatorow we wszystkich kośćiołách Gdańskych odpráwowany á osobliwie w kośćiele S. Troycy Niedziele XIX. po S. Troycy pzreź [sic] X Janá Dorsiuszá kadnodźieie Augustańskiey Confessiey u S. Anny. Drukowany przes Jerzego Rethá Roku1634.
Gdańsk, druk. Jerzy Rhete II, 1634.
w 4ce, k. 14.

[K. tyt.:] Triumf álbo Chrześćiańskie Dziękczyńieńie zá Przesławną Victorią którą Nawyzszy Bog Nájaśńieyszemu y Niezwyćięzonemu Pánu á Pánu Włádysławowi IV. złáski Bożey Krolowi Polskiemu Wielkiemu Kziązęciu Litewskiemu Ruskiemu Pruskiemu Zmudzkiemu Mazoweczkiemu etc. etc. á Sźwedzkiemu Gottskiemu Wandalskiemu Dziedźicznemu Krolowj nád wielkim Cesarzem Tureckim y głownym wielebnego krzes ćianstwá [sic] Nieprzyaćielem J.K.M. uzyczyć racził. Zá postanowieniem J.M.P.P. Senatorow we wszystkich kośćiołách Gdańskych odpráwowany á osobliwie w kośćiele S. Troycy Niedziele XIX. po S. Troycy pzreź [sic] X Janá Dorsiuszá kadnodźieie Augustańskiey Confessiey u S. Anny. Drukowany przes Jerzego Rethá Roku1634.
[Odwr. k. tyt.:] In illustri Gedanensi Republica Viris […] Domino Regio Burggravio, Dn. N. Consulibus, Camerarijs et Senatoribus; promotoribus et Moecenatibus meis maximo observantiae cultu prosequendis; [podpis:] Joannes Dorsius Past.
K. [Ajj]v: panegiryk na cześć autora podpisany: M. Adamus Büthnerus, P.L.C. Münde, ad ostium Maris Balthici, Pastor.
K. tyt. w ramkach z ozdobników składanych, na odwr. k. tyt. inicjał antykwowy; na k. Ajjjr u góry linia z ozdobników, inicjał gotycki. K. D1r: finalik z dwóch listków i żołędzia, pismo: szwabacha, fraktura, antykwa z dod. kursywy; język polski i łaciński.
Pierwszą część kazania przedrukował W. Pniewski (zob.: Straż Gdańska, R. VI: 1937, nr 24, s. 5-7).

Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.

Biblioteka Gdańska PAN: Nl 45 8° adl. 9.
Biblioteka Gdańska PAN: Ha 508 8° adl. 1.

Buthner Adam, ze Śląska (zm. 1643), pastor i superintendant we Frysztacie i Wisłoujściu, poeta.
Dorsz (Dorsch, Dorsius, Dorschius) Jan (zm. 1641), kaznodzieja polsko-ewangelicki przy kaplicy św. Anny w Gdańsku.