Nazwisko i imię:
Dmochowski Mikołaj.
Tytuł:
Thesaurario Regni Bietsciensi, Malborsciensi […]. A Nicolao Dmochowski S. Phil. Eloquentiae in Almâ Acad. Crac. pro dono oblata dicataq. Cracoviae, in Officina Typogr. Martini Philipowski, Anno Domini, 1639.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Marcin Filipowski, 1639.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 5. [K. tyt.:] Jllustri ac Magnifico Domino, D. Maximillano a Tęczyn Osolinski, Thesaurario Regni Bietsciensi, Malborsciensi, etc. etc. Capitaneo Domino Moecenati ac Patrono Colendissimo. A Nicolao Dmochowski S. Phil. Eloquentiae in Almâ Acad. Crac. pro dono oblata dicataq. Cracoviae, in Officina Typogr. Martini Philipowski, Anno Domini, 1639. [K. A1r:] Norma Pietatis. Na odwr. k. tyt. drzeworyt herbu Ossolińskich „Topór”, pod nim dwuwiersz: Non est fama recens, vetus at est gloria carum Osolinski Tuum pignus honoris habes. Na k. A1r listewka z ozdobników składanych, inicjał ,,T” (w tle sowa i słowik), na k. A[4]V winieta maureskowa; pismo: antykwa z dod. kursywy. Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 46 8° adl. 11.
Dodatkowe:
Dmochowski Mikołaj (1 poł. XVII w.), student Akademii Krakowskiej. Ossoliński Maksymilian, h. Topór (zm. 1655), brat Jerzego, podskarbi nadw. i kor., star. malborski i biecki.
Całość:
Dmochowski Mikołaj.
Thesaurario Regni Bietsciensi, Malborsciensi […]. A Nicolao Dmochowski S. Phil. Eloquentiae in Almâ Acad. Crac. pro dono oblata dicataq. Cracoviae, in Officina Typogr. Martini Philipowski, Anno Domini, 1639.
Kraków, druk. Marcin Filipowski, 1639.
w 4ce, k. 5.

[K. tyt.:] Jllustri ac Magnifico Domino, D. Maximillano a Tęczyn Osolinski, Thesaurario Regni Bietsciensi, Malborsciensi, etc. etc. Capitaneo Domino Moecenati ac Patrono Colendissimo. A Nicolao Dmochowski S. Phil. Eloquentiae in Almâ Acad. Crac. pro dono oblata dicataq. Cracoviae, in Officina Typogr. Martini Philipowski, Anno Domini, 1639.
[K. A1r:] Norma Pietatis. Na odwr. k. tyt. drzeworyt herbu Ossolińskich „Topór”, pod nim dwuwiersz: Non est fama recens, vetus at est gloria carum Osolinski Tuum pignus honoris habes. Na k. A1r listewka z ozdobników składanych, inicjał ,,T” (w tle sowa i słowik), na k. A[4]V winieta maureskowa; pismo: antykwa z dod. kursywy.

Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.

Biblioteka Gdańska PAN: Nl 46 8° adl. 11.
Dmochowski Mikołaj (1 poł. XVII w.), student Akademii Krakowskiej.
Ossoliński Maksymilian, h. Topór (zm. 1655), brat Jerzego, podskarbi nadw. i kor., star. malborski i biecki.