Nazwisko i imię:
Blumberg Sebastian.
Tytuł:
Oration, so die Käyserl. grosse Gesandtschafft durch den Herrn Baron von Blumenberg den 28. May bey J.J. Czar.Czar. Majestät Majestät in Lateinischer Sprache abgelegt welche um der curiosität halben ins Deutsche übersetzet worden. Gedruckt im 1684. Jahr.
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete), 1684.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. [K. tyt.:] Oration, so die Käyserl. grosse Gesandtschafft durch den Herrn Baron von Blumenberg den 28. May bey J.J. Czar.Czar. Majestät Majestät in Lateinischer Sprache abgelegt welche um der curiosität halben ins Deutsche übersetzet worden [linia z ozdobników żołędziowych]. Gedruckt im 1684. Jahr. Poselstwo od cesarza Leopolda I do carów Iwana V i Piotra I, celem nakłonienia ich do przystąpienia do Ligi Świętej. Na odwr. k. tyt. listwa z ozdobników żołędziowych, na końcu tekstu winieta z głową kobiecą wśród rogów obfitości; pismo: fraktura, szwabacha, nieco antykwy. Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 46 8° adl. 38.
Dodatkowe:
Iwan V, car ros. do 1689. Blumenberg Sebastian von (baron), poseł Leopolda I do Iwana V i Piotra I. Leopold I Habsburg, ces. rzymski narodu niem. Piotr I Wielki, car ros., współregent Iwana V do 1689, car od 1721. Por. [KVK:] Oration, So die Kaiserliche Grosse Gesandschafft in Moscau Durch den Herrn Baron von Blumberg Den 28. May Anno 1684 […], Bresslau: Gottfried Jonisch, 1684. Schlüsselseiten aus dem Exemplar der HAB Wolfenbüttel, Signatur: Xb 5672.17 – http://www.gbv.de/vd/vd17/23:674284D
Całość:
Blumberg Sebastian.
Oration, so die Käyserl. grosse Gesandtschafft durch den Herrn Baron von Blumenberg den 28. May bey J.J. Czar.Czar. Majestät Majestät in Lateinischer Sprache abgelegt welche um der curiosität halben ins Deutsche übersetzet worden. Gedruckt im 1684. Jahr.
B. m. (Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete), 1684.
w 4ce, k. 4.

[K. tyt.:] Oration, so die Käyserl. grosse Gesandtschafft durch den Herrn Baron von Blumenberg den 28. May bey J.J. Czar.Czar. Majestät Majestät in Lateinischer Sprache abgelegt welche um der curiosität halben ins Deutsche übersetzet worden [linia z ozdobników żołędziowych]. Gedruckt im 1684. Jahr.
Poselstwo od cesarza Leopolda I do carów Iwana V i Piotra I, celem nakłonienia ich do przystąpienia do Ligi Świętej. Na odwr. k. tyt. listwa z ozdobników żołędziowych, na końcu tekstu winieta z głową kobiecą wśród rogów obfitości; pismo: fraktura, szwabacha, nieco antykwy.

Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.

Biblioteka Gdańska PAN: Nl 46 8° adl. 38.
Iwan V, car ros. do 1689.
Blumenberg Sebastian von (baron), poseł Leopolda I do Iwana V i Piotra I.
Leopold I Habsburg, ces. rzymski narodu niem.
Piotr I Wielki, car ros., współregent Iwana V do 1689, car od 1721.
Por. [KVK:] Oration, So die Kaiserliche Grosse Gesandschafft in Moscau Durch den Herrn Baron von Blumberg Den 28. May Anno 1684 […], Bresslau: Gottfried Jonisch, 1684. Schlüsselseiten aus dem Exemplar der HAB Wolfenbüttel, Signatur: Xb 5672.17 – http://www.gbv.de/vd/vd17/23:674284D