Nazwisko i imię:
Wyprawa (Walna).
Tytuł:
Walna wyprawa do Wołoch Ministrow ná woynę.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (po 1600).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 12. Do Czytelniká. Proszę zábaw się trochę á patrz pilnie okiem Niezáraz że bądź sędźią ani też Prorokiem. Aże wszytko zupełnie do końcá przecżytasz Jeźlić rożum nie znieśie więc Ministra spytasz. Aspytawszy coć powie zrozumiesz to snádnie Jeślić to rozum znieśie zgłowyć nie wypadinie [sic]. Wydana z popráwą. Mały ozdobnik na s. 2 u góry ponad wierszem: Do Czytelnika i większy na dole pod końcem wiersza oraz odmienny na s. 24 u dołu pod końcem tekstu. Tytuł powtórzony na s. 3: Wyprawa Ministrów do Wołoch na Woynę. Całość karty tytułowej ujęta w ramki z dwóch linii; pomiędzy nimi ozdobniki z elementów małego ozdobnika znad wiersza: Do Czytelnika, ułożone cztery razy u góry ramki, a po dwa, trzy i trzy razy z góry na dół w ramkach bocznych, nie całkiem symetrycznie (odwrotnie złożone w środku ramki prawej). U dołu ramki brak drugiej linii; pod pierwszą 13 elementów odmiennych, a 13 poniżej powtórzonych z wspomnianego ozdobnika w pojedynczym układzie. Estreicher w t. 33 s. 449-450 cytuje inne wydanie, jedyne dotąd znane (K. Badecki, Polska literatura mieszczańska, Lwów 1925, s. 441-444). Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 220808 I.
Dodatkowe:
Zob.: Walna wyprawa do Wołoch ministrów na wojnę, 1617 (wyd. K. Badecki), Kraków 1910.
Całość:
Wyprawa (Walna).
Walna wyprawa do Wołoch Ministrow ná woynę.
B. m., b. r. (po 1600).
w 4ce, k. 12.

Do Czytelniká.
Proszę zábaw się trochę á patrz pilnie okiem
Niezáraz że bądź sędźią ani też Prorokiem.
Aże wszytko zupełnie do końcá przecżytasz
Jeźlić rożum nie znieśie więc Ministra spytasz.
Aspytawszy coć powie zrozumiesz to snádnie
Jeślić to rozum znieśie zgłowyć nie wypadinie [sic].
Wydana z popráwą.
Mały ozdobnik na s. 2 u góry ponad wierszem: Do Czytelnika i większy na dole pod końcem wiersza oraz odmienny na s. 24 u dołu pod końcem tekstu.
Tytuł powtórzony na s. 3: Wyprawa Ministrów do Wołoch na Woynę.
Całość karty tytułowej ujęta w ramki z dwóch linii; pomiędzy nimi ozdobniki z elementów małego ozdobnika znad wiersza: Do Czytelnika, ułożone cztery razy u góry ramki, a po dwa, trzy i trzy razy z góry na dół w ramkach bocznych, nie całkiem symetrycznie (odwrotnie złożone w środku ramki prawej). U dołu ramki brak drugiej linii; pod pierwszą 13 elementów odmiennych, a 13 poniżej powtórzonych z wspomnianego ozdobnika w pojedynczym układzie.
Estreicher w t. 33 s. 449-450 cytuje inne wydanie, jedyne dotąd znane (K. Badecki, Polska literatura mieszczańska, Lwów 1925, s. 441-444).

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 220808 I.
Zob.: Walna wyprawa do Wołoch ministrów na wojnę, 1617 (wyd. K. Badecki), Kraków 1910.