Nazwisko i imię:
(Wróblewski Adam, Wróblewski Marcin).
Tytuł:
Sprawa WW.JPP. Adama i Marcina Wróblewskich Oboźnicow P[owia]ttu Słonimskiego z JWW. i WW.JPP. Alexandrem Brzostowskim Starostą Sokołowskim, tudzież Woyciechem i Brunonem Pusłowskiemi [sic] jako arędownemi Sokołowa Possesorami.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (ok. 1790).
Opis/komentarz:
folio, k. 2. [Tyt. nagł.:] Sprawa WW.JPP. Adama i Marcina Wróblewskich Oboźnicow P[owia]ttu Słonimskiego z JWW. i WW.JPP. Alexandrem Brzostowskim Starostą Sokołowskim, tudzież Woyciechem i Brunonem Pusłowskiemi [sic] jako arędownemi Sokołowa Possesorami. Po appellacyi od Dekretu Ziemskiego Wołkowyskiego w R. II 1790 Mca xbra 20. dnia zapadłego na Sąd Głł: wprowadzaiąca się jest taka: […]. [Inc.:] W. Dominik Głuchowski Szambelan na Dokument własnoręczny w R. 1785. Msca Januarii 18. dnia wydany został winien JW.JP. Alexandrowi Brzostowskiemu Staroście Sokołowskiemu summa Czerw: złot: sztuk 485 [...]. [Expl.:] A ponieważ z okazyi zawodnego Wlewku WW. Wróblewscy tak długi po różnych Subselliach [...] prowadzić musieli Proceder, a tego Wlewku ewinkować JW. Brzostowski nie chce, przeto wszystkie expensa prawne wedle osobnego Regestru powrócić WW. Wróblewskim jest obowiązany, tego wymaga Prawo i sama słuszność. Y o to wyniesiony jest Pozew. Na s. 4 nlb. u dołu na końcu tekstu ozdobnik z ornamentów, kwiatów i liści. Druk antykwą. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224633i III.
Całość:
(Wróblewski Adam, Wróblewski Marcin).
Sprawa WW.JPP. Adama i Marcina Wróblewskich Oboźnicow P[owia]ttu Słonimskiego z JWW. i WW.JPP. Alexandrem Brzostowskim Starostą Sokołowskim, tudzież Woyciechem i Brunonem Pusłowskiemi [sic] jako arędownemi Sokołowa Possesorami.
B. m., b. r. (ok. 1790).
folio, k. 2.

[Tyt. nagł.:] Sprawa WW.JPP. Adama i Marcina Wróblewskich Oboźnicow P[owia]ttu Słonimskiego z JWW. i WW.JPP. Alexandrem Brzostowskim Starostą Sokołowskim, tudzież Woyciechem i Brunonem Pusłowskiemi [sic] jako arędownemi Sokołowa Possesorami. Po appellacyi od Dekretu Ziemskiego Wołkowyskiego w R. II 1790 Mca xbra 20. dnia zapadłego na Sąd Głł: wprowadzaiąca się jest taka: […].
[Inc.:] W. Dominik Głuchowski Szambelan na Dokument własnoręczny w R. 1785. Msca Januarii 18. dnia wydany został winien JW.JP. Alexandrowi Brzostowskiemu Staroście Sokołowskiemu summa Czerw: złot: sztuk 485 [...]. [Expl.:] A ponieważ z okazyi zawodnego Wlewku WW. Wróblewscy tak długi po różnych Subselliach [...] prowadzić musieli Proceder, a tego Wlewku ewinkować JW. Brzostowski nie chce, przeto wszystkie expensa prawne wedle osobnego Regestru powrócić WW. Wróblewskim jest obowiązany, tego wymaga Prawo i sama słuszność. Y o to wyniesiony jest Pozew.
Na s. 4 nlb. u dołu na końcu tekstu ozdobnik z ornamentów, kwiatów i liści. Druk antykwą.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 224633i III.