Nazwisko i imię:
Fryderyk II, król pruski.
Tytuł:
Patent na wywołanie nowych mmniey [sic] ważnych Pieniędzy Złotych, aby takowe na Krolewsko-Pruskim Dźiedźicznym Xięstwie Śląska od daty wyrażoney za cztery Mieśiące z Ziemie wywoźić y cale ie wywołać. W Wrocławiu, przedrukował Karol Wilelm [sic] Gras[s].
Miejsce i rok wydania:
Wrocław, druk. Karol Wilhelm Grass, (1748).
Opis/komentarz:
folio, k. 2. [Na końcu:] (Z Berlina d. 10. Octobris 1748. [Podpisy:] Fryderyk. II Graf de Myńchow). Na s. 3 nad początkiem tekstu na całą szerokość kolumny drzeworyt z liści i kwiatów, w środku owal z obeliskiem oplecionym pnącymi się gałęziami; s. 2 nie zadrukowana. Druk szwabachą. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224927 III.
Dodatkowe:
Rok wydania: po 10 X 1748. Fryderyk II Wielki (król Prus; 1712-1786). W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 166; Mendykowa, Książka polska we Wrocławiu w XVIII wieku, 265. [FBC:] Tekst edycji (Patent na wywołanie nowych..., 1748. Biblioteka Ślaska, sygn.: 224927 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/26234/_index.djvu
Całość:
Fryderyk II, król pruski.
Patent na wywołanie nowych mmniey [sic] ważnych Pieniędzy Złotych, aby takowe na Krolewsko-Pruskim Dźiedźicznym Xięstwie Śląska od daty wyrażoney za cztery Mieśiące z Ziemie wywoźić y cale ie wywołać. W Wrocławiu, przedrukował Karol Wilelm [sic] Gras[s].
Wrocław, druk. Karol Wilhelm Grass, (1748).
folio, k. 2.

[Na końcu:] (Z Berlina d. 10. Octobris 1748. [Podpisy:] Fryderyk. II Graf de Myńchow).
Na s. 3 nad początkiem tekstu na całą szerokość kolumny drzeworyt z liści i kwiatów, w środku owal z obeliskiem oplecionym pnącymi się gałęziami; s. 2 nie zadrukowana. Druk szwabachą.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 224927 III.
Rok wydania: po 10 X 1748.
Fryderyk II Wielki (król Prus; 1712-1786).
W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 166; Mendykowa, Książka polska we Wrocławiu w XVIII wieku, 265.
[FBC:] Tekst edycji (Patent na wywołanie nowych..., 1748. Biblioteka Ślaska, sygn.: 224927 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/26234/_index.djvu