Nazwisko i imię:
Fryderyk II, król pruski.
Tytuł:
Krolewsko-Pruski Patent, ktorym zakaz przećiw Wnoszeniu y bieraniu wszelkiey cudzey, niesłuszney y często wywołaney Monety Ziemskiey y Postronney a osobliwie Pacow y Połpacow na Xięstwie Sląsku y Grabstwie Klocku, Wznawia y zaostrza śię. D. D. z Pocdamu d. 20. Septembr. 1746.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Wrocław, Jan Teofil Straubel w druk. dziedziców Jerzego Baumanna mł., 1746).
Opis/komentarz:
folio, k. 2. [Na końcu podpisy:] (Fryderyk. Myńchow). Tekst zaczyna się na s. 2; druk szwabachą. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224930 III.
Dodatkowe:
Rok wydania: po 20 IX 1746. Fryderyk II Wielki (król Prus; 1712-1786). W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 158; Mendykowa, Książka polska we Wrocławiu w XVIII wieku, 255. [FBC:] Tekst edycji (Krolewsko-Pruski Patent, ktorym zakaz..., 1746. Biblioteka Ślaska, sygn.: 224930 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/26224/_index.djvu
Całość:
Fryderyk II, król pruski.
Krolewsko-Pruski Patent, ktorym zakaz przećiw Wnoszeniu y bieraniu wszelkiey cudzey, niesłuszney y często wywołaney Monety Ziemskiey y Postronney a osobliwie Pacow y Połpacow na Xięstwie Sląsku y Grabstwie Klocku, Wznawia y zaostrza śię. D. D. z Pocdamu d. 20. Septembr. 1746.
B. m., b. r. (Wrocław, Jan Teofil Straubel w druk. dziedziców Jerzego Baumanna mł., 1746).
folio, k. 2.

[Na końcu podpisy:] (Fryderyk. Myńchow). Tekst zaczyna się na s. 2; druk szwabachą.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 224930 III.
Rok wydania: po 20 IX 1746.
Fryderyk II Wielki (król Prus; 1712-1786).
W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 158; Mendykowa, Książka polska we Wrocławiu w XVIII wieku, 255.
[FBC:] Tekst edycji (Krolewsko-Pruski Patent, ktorym zakaz..., 1746. Biblioteka Ślaska, sygn.: 224930 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/26224/_index.djvu