Nazwisko i imię:
Extract (Extrakt).
Tytuł:
Extract aus dem Notifications-Patent vom 28. Septbr. 1772. Extrakt z Patentu Notificationis d. d. 28. Września 1772.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Kwidzyn, druk. Jan Jakub Kanter, 1775).
Opis/komentarz:
folio, k. 2. Tytuł nagłówkowy. [Na końcu:] (Marienwerder den 16. Junii 1775. Königl. West-Preussl. Regierung.) [Podpis:] Gr. von Finckenstein. [Na końcu:] Dan w Kwydzynie dnia 16. Czerwca 1775. Jego Krolewskiey Mośći Regencya dla Pruss-Zachodnich. [Podpis:] Hrabia de Finkenstein. Nad tytułami pośrodku drzeworyt: orzeł w koronie, z berłem i mieczem w łapach, z literą R na piersiach. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 235222 III.
Dodatkowe:
Rok wydania: po 16 VI 1775. W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 264. [FBC:] Tekst edycji (Extract aus dem Notifications-Patent..., 1795. Biblioteka Ślaska, sygn.: 235222 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/40096/_index.djvu
Całość:
Extract (Extrakt).
Extract aus dem Notifications-Patent vom 28. Septbr. 1772. Extrakt z Patentu Notificationis d. d. 28. Września 1772.
B. m., b. r. (Kwidzyn, druk. Jan Jakub Kanter, 1775).
folio, k. 2.

Tytuł nagłówkowy.
[Na końcu:] (Marienwerder den 16. Junii 1775. Königl. West-Preussl. Regierung.) [Podpis:] Gr. von Finckenstein.
[Na końcu:] Dan w Kwydzynie dnia 16. Czerwca 1775. Jego Krolewskiey Mośći Regencya dla Pruss-Zachodnich. [Podpis:] Hrabia de Finkenstein.
Nad tytułami pośrodku drzeworyt: orzeł w koronie, z berłem i mieczem w łapach, z literą R na piersiach.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 235222 III.
Rok wydania: po 16 VI 1775.
W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 264.
[FBC:] Tekst edycji (Extract aus dem Notifications-Patent..., 1795. Biblioteka Ślaska, sygn.: 235222 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/40096/_index.djvu