Nazwisko i imię:
Circulare (Cyrkularz).
Tytuł:
Circulare. An die gesammte Geistlichkeit der Provinz Neu-Ost-Preussen. Cyrkularz. Do całego Prowincyi Nowo Wschodnich Pruss Duchowieństwa.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, 1797).
Opis/komentarz:
folio, k. 2. Tytuł nagłówkowy. [Na końcu:] (Gegeben Bialystok den 27sten April 1797. Königl. Neu-Ostpreussische Krieges- und Domainen-Cammer-Commission). [Na końcu:] (Dań w Białymstoku dnia 27 April 1797. Jego Krolewskiey Mości Nowo-Wschodnich Pruss Woienno-Ekonomiczney Kammery Kommissya). Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim drukowany szwabachą, po prawej stronie tekst w języku polskim drukowany antykwą. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224959 III.
Dodatkowe:
Dotyczy wysokości podatków od duchowieństwa. W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 662. [FBC:] Tekst edycji (Circulare. An die gesammte Geistlichkeit…, 1797. Biblioteka Ślaska, sygn.: 224959 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/34620/_index.djvu
Całość:
Circulare (Cyrkularz).
Circulare. An die gesammte Geistlichkeit der Provinz Neu-Ost-Preussen. Cyrkularz. Do całego Prowincyi Nowo Wschodnich Pruss Duchowieństwa.
B. m., b. r. (Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, 1797).
folio, k. 2.

Tytuł nagłówkowy.
[Na końcu:] (Gegeben Bialystok den 27sten April 1797. Königl. Neu-Ostpreussische Krieges- und Domainen-Cammer-Commission).
[Na końcu:] (Dań w Białymstoku dnia 27 April 1797. Jego Krolewskiey Mości Nowo-Wschodnich Pruss Woienno-Ekonomiczney Kammery Kommissya).
Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim drukowany szwabachą, po prawej stronie tekst w języku polskim drukowany antykwą.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 224959 III.
Dotyczy wysokości podatków od duchowieństwa.
W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 662.
[FBC:] Tekst edycji (Circulare. An die gesammte Geistlichkeit…, 1797. Biblioteka Ślaska, sygn.: 224959 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/34620/_index.djvu