Nazwisko i imię:
Circulair (List).
Tytuł:
Circulair an sämmtliche Geistliche und Adeliche Erbherrn, der in dem Warschauer Regierungs-Departement belegenen Mediat-Städte. List okolny do wszystkich Duchownych i Świeckich Dziedziców Miast w Departamencie Regencyi Warszawskiey położonych.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Warszawa, 1796).
Opis/komentarz:
folio, k. 1. Tytułu brak [O podanie do 4 tygodni „Konsyliarzowi Sprawiedliwości” danych o prawach, powinnościach i daninach należnych od mieszczan]. [Na końcu:] Gegeben Warschau, den 14ten October 1796. Königlich Süd-Preussische Regierung. [Podpis:] de Meyer. [Na końcu:] Dań w Warszawie dnia 14. Października 1796. Królewska Południowo-Pruska Regencya. [Inc.:] Gdy Nayiaśnieyszy Król Jegomość Pruski [...] końcem polepszenia bytu Miast Szlacheckich w Prusiech Południowych położonych, oddzielne Kommissye dla dochodzenia stanu i urządzenia onych postanowić raczył [...]. [Expl.:] [...] ieżeli zaś Prawa ich na takowych nie zasadzają się Dokumentach, o właściwey naturze i istocie ich wspomnionego Sprawiedliwości Konsyliarza nauczyli. Niechay więc każdy kogo się to tyczy temu zaleceniu zadosyć uczyni. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim drukowany szwabachą, po prawej stronie tekst w języku polskim drukowany antykwą. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 235047 III.
Dodatkowe:
W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 620. [FBC:] Tekst edycji (Circulair an sämmtliche Geistliche…, 1796. Biblioteka Ślaska, sygn.: 235047 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/34619/_index.djvu
Całość:
Circulair (List).
Circulair an sämmtliche Geistliche und Adeliche Erbherrn, der in dem Warschauer Regierungs-Departement belegenen Mediat-Städte. List okolny do wszystkich Duchownych i Świeckich Dziedziców Miast w Departamencie Regencyi Warszawskiey położonych.
B. m., b. r. (Warszawa, 1796).
folio, k. 1.

Tytułu brak [O podanie do 4 tygodni „Konsyliarzowi Sprawiedliwości” danych o prawach, powinnościach i daninach należnych od mieszczan].
[Na końcu:] Gegeben Warschau, den 14ten October 1796. Königlich Süd-Preussische Regierung. [Podpis:] de Meyer.
[Na końcu:] Dań w Warszawie dnia 14. Października 1796. Królewska Południowo-Pruska Regencya.
[Inc.:] Gdy Nayiaśnieyszy Król Jegomość Pruski [...] końcem polepszenia bytu Miast Szlacheckich w Prusiech Południowych położonych, oddzielne Kommissye dla dochodzenia stanu i urządzenia onych postanowić raczył [...]. [Expl.:] [...] ieżeli zaś Prawa ich na takowych nie zasadzają się Dokumentach, o właściwey naturze i istocie ich wspomnionego Sprawiedliwości Konsyliarza nauczyli. Niechay więc każdy kogo się to tyczy temu zaleceniu zadosyć uczyni.
Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim drukowany szwabachą, po prawej stronie tekst w języku polskim drukowany antykwą.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 235047 III.
W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 620.
[FBC:] Tekst edycji (Circulair an sämmtliche Geistliche…, 1796. Biblioteka Ślaska, sygn.: 235047 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/34619/_index.djvu