Nazwisko i imię:
Cluge Paul (Clugius Paulus).
Tytuł:
Epos [gr.] sive carmen heroicum De salutifera nativitate Domini et Redemptoris nostri Iesu Christi dei et Mariae virginis filii compositum a Paulo Clugio Elbingensi. Gen. 3: Semen mulieris conteret caput Serpentis. Francofurti typis Sciurianis. Anno 1594 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Frankfurt a. O., druk. Andreas Eichorn (Sciurus), 1594.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 6. [Dedyk.:] Consulibus et senatoribus Reip. Elbingensis. Tekst grecki, k. tyt. w ozdobnej ramce drzeworyt. z 8 postaciami alegorycznymi. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.860 adl.
Całość:
Cluge Paul (Clugius Paulus).
Epos [gr.] sive carmen heroicum De salutifera nativitate Domini et Redemptoris nostri Iesu Christi dei et Mariae virginis filii compositum a Paulo Clugio Elbingensi. Gen. 3: Semen mulieris conteret caput Serpentis. Francofurti typis Sciurianis. Anno 1594 [rz.].
Frankfurt a. O., druk. Andreas Eichorn (Sciurus), 1594.
w 4ce, k. 6.

[Dedyk.:] Consulibus et senatoribus Reip. Elbingensis. Tekst grecki, k. tyt. w ozdobnej ramce drzeworyt. z 8 postaciami alegorycznymi.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.860 adl.