Nazwisko i imię:
Wyprawa w drogę wieczności.
Tytuł:
Wyprawa w Drogę Wiecznosci Dusz Ludzkich Pasterzom Pogotowiu. Za Dozwoleniem Starszych po trzeći raz Nowo do Druku Podane. Roku Pańskiego 1753. W Krakowie, w Drukarni Sebastyana Chebanowskiego [sic], J.K.Mci Uprzywileiowanego Typpografa [sic] y Bibliopole Krakowskiego, oraz y Warszawskiego.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Sebastian Hebanowski, 1753.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 40. Źródło: O. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 500.
Lokalizacja:
Petersburg, BAN: XXIX / a 5824.
Dodatkowe:
Wydanie tytułowe edycji z 1751 r. (Estr. XXXIII, s. 447).
Całość:
Wyprawa w drogę wieczności.
Wyprawa w Drogę Wiecznosci Dusz Ludzkich Pasterzom Pogotowiu. Za Dozwoleniem Starszych po trzeći raz Nowo do Druku Podane. Roku Pańskiego 1753. W Krakowie, w Drukarni Sebastyana Chebanowskiego [sic], J.K.Mci Uprzywileiowanego Typpografa [sic] y Bibliopole Krakowskiego, oraz y Warszawskiego.
Kraków, druk. Sebastian Hebanowski, 1753.
w 8ce, k. 40.

Źródło: O. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 500.
Petersburg, BAN: XXIX / a 5824.
Wydanie tytułowe edycji z 1751 r. (Estr. XXXIII, s. 447).