Nazwisko i imię:
Witowski {i. e. Mirowski Paweł}.
Tytuł:
Młotek Duchowny WSercach [sic] Ludzkich Tor Chrystusow Dreluiacy [sic]. W Krakowie Censurowany. We Gdansku, Drukowano przesz [sic] Davidá Freidrichá Rhetiuszá. Roku Páńskiego 1656 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1656.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 201, tabl. 2. Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 491.
Lokalizacja:
Petersburg, BAN: XXIX / а 6270 BUM: 2 Ec 13.
Dodatkowe:
Estr. XXXIII, s. 129 mylnie: k. 187. [Pleban Witowski], Młotek duchowny w sercach ludzkich [....], Gdańsk 1656. Por.: A. Czyż, Zabawa barokowa. Okruchy genologiczne, „Pamiętnik Literacki” 1984 (t. 75) z. 4, s. 83. Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich: t. 8 (T-Z), Polonica wieku XVII (oprac. W. Tyszkowski), Wrocław 1996.
Całość:
Witowski {i. e. Mirowski Paweł}.
Młotek Duchowny WSercach [sic] Ludzkich Tor Chrystusow Dreluiacy [sic]. W Krakowie Censurowany. We Gdansku, Drukowano przesz [sic] Davidá Freidrichá Rhetiuszá. Roku Páńskiego 1656 [rz.].
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1656.
w 8ce, k. 201, tabl. 2.

Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 491.
Petersburg, BAN: XXIX / а 6270 BUM: 2 Ec 13.
Estr. XXXIII, s. 129 mylnie: k. 187.
[Pleban Witowski], Młotek duchowny w sercach ludzkich [....], Gdańsk 1656.
Por.: A. Czyż, Zabawa barokowa. Okruchy genologiczne, „Pamiętnik Literacki” 1984 (t. 75) z. 4, s. 83.
Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich: t. 8 (T-Z), Polonica wieku XVII (oprac. W. Tyszkowski), Wrocław 1996.