Nazwisko i imię:
Gorczyn Jan Aleksander.
Tytuł:
Kwiatki liliowe modlitwami naboznemi woniaiące w Ogrodách Duchownych Ku Pozytkowi Ludziom Nábożnym Zebrane. Roku Páńskiego 1742. W Kaliszu, w Drukárni Jego Krolewskiey Mośći, Coll. Soc. Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Kalisz, druk. Jezuitów, 1742.
Opis/komentarz:
w 12ce, s. 530, 6 nlb. Źródło: О. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 106.
Lokalizacja:
Petersburg, BAN: XXIX / a 5489.
Całość:
Gorczyn Jan Aleksander.
Kwiatki liliowe modlitwami naboznemi woniaiące w Ogrodách Duchownych Ku Pozytkowi Ludziom Nábożnym Zebrane. Roku Páńskiego 1742. W Kaliszu, w Drukárni Jego Krolewskiey Mośći, Coll. Soc. Jesu.
Kalisz, druk. Jezuitów, 1742.
w 12ce, s. 530, 6 nlb.

Źródło: О. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 106.
Petersburg, BAN: XXIX / a 5489.