Nazwisko i imię:
Zabawy duchowne.
Tytuł:
Zabawy duchowne kongregacyom, Pod Tytułem Nayświętszey Panny Maryi Matki Boskiey, zwyczayne a ku nábożeństwu sługom Matki Nayswiętszey przedrukowane. W drukarni Kollegium Poznańskie. Soc. Jesu, 1728.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. Jezuitów, 1728.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 8, s. 397, [3]. Źródło: О. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 504.
Lokalizacja:
Petersburg, BAN: XXIX / a 6506.
Całość:
Zabawy duchowne.
Zabawy duchowne kongregacyom, Pod Tytułem Nayświętszey Panny Maryi Matki Boskiey, zwyczayne a ku nábożeństwu sługom Matki Nayswiętszey przedrukowane. W drukarni Kollegium Poznańskie. Soc. Jesu, 1728.
Poznań, druk. Jezuitów, 1728.
w 8ce, k. 8, s. 397, [3].

Źródło: О. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 504.
Petersburg, BAN: XXIX / a 6506.