Nazwisko i imię:
Albrecht Hohenzollern, margrabia brandenburski, książę pruski (Albertus senior).
Tytuł:
Illustris Principis et domini, Dni Alberti Marchionis Brandenburgen. in Borussia, Stetinen. Pomeranie, Cassuboru ac Sclavoru, Ducis, Burggrauij Nurenbergen. et Principis Rugie, Christiana resposio, cotra insimulationem dni Theoderici de Clee, Teutonici ordinis Magistii, e vernaculo Germaninico [sic], quatenus fieri potuit in latinu sermone couersa.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Królewiec, druk. Jan Weinreich, 1526).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 14. Tytuł w ramce renesansowej, 2 kolumny, 3 amorki u góry, na dole 2 trzymają tarczę bez napisu. Brak danych wydawniczych na końcu druku przemawia za wspólnym wydaniem całości [z:] Christliche verantworttung des Durchleüchtigen […], (Królewiec, druk. Jan Weinreich, 1526). Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.1192 adl.
Całość:
Albrecht Hohenzollern, margrabia brandenburski, książę pruski (Albertus senior).
Illustris Principis et domini, Dni Alberti Marchionis Brandenburgen. in Borussia, Stetinen. Pomeranie, Cassuboru ac Sclavoru, Ducis, Burggrauij Nurenbergen. et Principis Rugie, Christiana resposio, cotra insimulationem dni Theoderici de Clee, Teutonici ordinis Magistii, e vernaculo Germaninico [sic], quatenus fieri potuit in latinu sermone couersa.
B. m., b. r. (Królewiec, druk. Jan Weinreich, 1526).
w 4ce, k. 14.

Tytuł w ramce renesansowej, 2 kolumny, 3 amorki u góry, na dole 2 trzymają tarczę bez napisu. Brak danych wydawniczych na końcu druku przemawia za wspólnym wydaniem całości [z:] Christliche verantworttung des Durchleüchtigen […], (Królewiec, druk. Jan Weinreich, 1526).

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.1192 adl.