Nazwisko i imię:
Gabinet duchowny.
Tytuł:
Gabinet duchowny do Sekretney rozmowy z Bogiem y Swiętemi Jego każdemu człowiekowi záwsze otwarty. W Sandomierzu w Drukarni Collegium S.J. Roku 1742.
Miejsce i rok wydania:
Sandomierz, druk. Jezuitów, 1742.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 307, [4]. Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 115.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / б 19871.
Całość:
Gabinet duchowny.
Gabinet duchowny do Sekretney rozmowy z Bogiem y Swiętemi Jego każdemu człowiekowi záwsze otwarty. W Sandomierzu w Drukarni Collegium S.J. Roku 1742.
Sandomierz, druk. Jezuitów, 1742.
w 4ce, k. 4, s. 307, [4].

Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 115.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / б 19871.