Nazwisko i imię:
Aimo Battista (Aymo Baptistae).
Tytuł:
De Alluvionibus, tractatus fertilissimus. In quo incrementi et decrementi fluminum, ad fundorum vicinorum commoda, et incommoda [...] materia ita copiosè et clare tractatur, ut nil amplius desiderandum sit [...] Nunc literarum in allegationibus varietate distinctum denique accurateque emendatum per Jacobum Schultes Elbingensem u.i.d. Anno 1600 [rz.]. Prodiit sumtus in typographeio suo faciente Henningo Grosio Bibliopola Lipsensi.
Miejsce i rok wydania:
Leipzig, druk. Henning Grosse st., 1600.
Opis/komentarz:
folio, k. 10, s. 307, k. 12, tabl. 2. K. tyt. dwubarwna, drzeworyt: św. Krzysztof, tekst w ramce linijnej; ilustr. w tekście. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.III.133 adl.
Całość:
Aimo Battista (Aymo Baptistae).
De Alluvionibus, tractatus fertilissimus. In quo incrementi et decrementi fluminum, ad fundorum vicinorum commoda, et incommoda [...] materia ita copiosè et clare tractatur, ut nil amplius desiderandum sit [...] Nunc literarum in allegationibus varietate distinctum denique accurateque emendatum per Jacobum Schultes Elbingensem u.i.d. Anno 1600 [rz.]. Prodiit sumtus in typographeio suo faciente Henningo Grosio Bibliopola Lipsensi.
Leipzig, druk. Henning Grosse st., 1600.
folio, k. 10, s. 307, k. 12, tabl. 2.

K. tyt. dwubarwna, drzeworyt: św. Krzysztof, tekst w ramce linijnej; ilustr. w tekście.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.III.133 adl.