Nazwisko i imię:
Droga (Cierniowa).
Tytuł:
Cierniowa droga: álbo Rozmyslanie codźienne o męce Iezusowey. Przy tym Akty Pomyślne ná Niedźiele Przednieysze y Swięta doroczne. Przed tym w Roku 1654. Teraz Zá Powodem Jasnie Wielmozney I.Mc.P.P. Teressy Korwinowney Słuszczyney Kasztellanowey Wilenskiey, Hetmanowey Polney W.X.L. Latowickiey, Punskiey, etc., etc., Starosciney. Permissu Superiorum. Drugi raz do Druku Podáne. w Roku 1703. w Drukárni Collegium Brunsberskiego Soc: Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Braniewo, druk. Jezuitów, 1703.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2, s. 426. Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 64.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / б 21106 аdl. 2.
Dodatkowe:
Była też edycja tytułowa wydana po ślubie Teresy Słuszczyny z Kazimierzem Janem Sapiehą (6 V 1703): Cziernowe [sic] Drogi: álbo Rozmyslaniá Codźienne O Męce Iezvsowey... Teraz Zá Powodem Jasnie Wielmozney I. Mc. P. P. Teressy Korwinowney Sapiezyney Woiewodziney Wilenskiey Hetmanowey Wielkiey W. X. L. Latowickiey, Punskiey, etc., etc., Starosciney... w Roku 1703 (Estr. XV, s. 322–323).
Całość:
Droga (Cierniowa).
Cierniowa droga: álbo Rozmyslanie codźienne o męce Iezusowey. Przy tym Akty Pomyślne ná Niedźiele Przednieysze y Swięta doroczne. Przed tym w Roku 1654. Teraz Zá Powodem Jasnie Wielmozney I.Mc.P.P. Teressy Korwinowney Słuszczyney Kasztellanowey Wilenskiey, Hetmanowey Polney W.X.L. Latowickiey, Punskiey, etc., etc., Starosciney. Permissu Superiorum. Drugi raz do Druku Podáne. w Roku 1703. w Drukárni Collegium Brunsberskiego Soc: Jesu.
Braniewo, druk. Jezuitów, 1703.
w 4ce, k. 2, s. 426.

Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 64.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / б 21106 аdl. 2.
Była też edycja tytułowa wydana po ślubie Teresy Słuszczyny z Kazimierzem Janem Sapiehą (6 V 1703): Cziernowe [sic] Drogi: álbo Rozmyslaniá Codźienne O Męce Iezvsowey... Teraz Zá Powodem Jasnie Wielmozney I. Mc. P. P. Teressy Korwinowney Sapiezyney Woiewodziney Wilenskiey Hetmanowey Wielkiey W. X. L. Latowickiey, Punskiey, etc., etc., Starosciney... w Roku 1703 (Estr. XV, s. 322–323).