Nazwisko i imię:
Wujek Jakub.
Tytuł:
Ewangelie y Epistoły, ták Niedźielne jáko y Wszystkich Swiąt, ktore w Kośćiele Katolickim, według Rzymskiego porządku przez cały Rok czytáią. Przez X. Jakuba Woyka Societatis Jesu, Przełoźone Przydane są ktorych nie było w starych, Lekcye y Ewangelie ná wielu Swiętych. W Drukarni Academickiei Colleg. Soc. Jesu Wratislaviae. 1737.
Miejsce i rok wydania:
Wrocław, druk. Akademicka (Jezuicka), 1737.
Opis/komentarz:
w 12ce, s. 268, 4 nlb. Na k. L11v: Nauki Chrześćiańskiey Kátolickiey Rzymskiey początki. Na k. M3r: Rejestr Ewángelie y Epistoły, Świętá prezdnieysze [sic]. Tekst drukowany szwabachą. Źródło: H. Sadowska-Skurowa, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 2), Roczniki Biblioteczne R. IX: 1965, s. 171-197.
Lokalizacja:
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Całość:
Wujek Jakub.
Ewangelie y Epistoły, ták Niedźielne jáko y Wszystkich Swiąt, ktore w Kośćiele Katolickim, według Rzymskiego porządku przez cały Rok czytáią. Przez X. Jakuba Woyka Societatis Jesu, Przełoźone Przydane są ktorych nie było w starych, Lekcye y Ewangelie ná wielu Swiętych. W Drukarni Academickiei Colleg. Soc. Jesu Wratislaviae. 1737.
Wrocław, druk. Akademicka (Jezuicka), 1737.
w 12ce, s. 268, 4 nlb.

Na k. L11v: Nauki Chrześćiańskiey Kátolickiey Rzymskiey początki. Na k. M3r: Rejestr Ewángelie y Epistoły, Świętá prezdnieysze [sic]. Tekst drukowany szwabachą.

Źródło: H. Sadowska-Skurowa, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 2), Roczniki Biblioteczne R. IX: 1965, s. 171-197.
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.