Nazwisko i imię:
Ewangelie.
Tytuł:
Ewánjelie, y Lekcye, na Niedźiele doroczne y Świętá Uroczyste Polskie. Evangelia, und Episteln, auf alle Sonntage und fürnehmste Feste durch das gantze Jahr. Der blühenden Jugend dieser Stadt Bresslau zum Nutz, in beyden Sprachen aufs neue gedruckt. Bresslau, in der Baumannischen Erben Buchdruckerey druckts Johan. Theophilus Straubel, Factor. 1732.
Miejsce i rok wydania:
Wrocław, Jan Teofil Straubel w druk. dziedziców Jerzego Baumanna mł., 1732.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 216. Druk dwuszpaltowy, z lewej strony tekst niemiecki, z prawej polski. Tekst drukowany szwabachą. Na karcie U5v: Die Historia vom Leiden, Sterben und Begräbnüss unsers Herrn Jesu Chiristi; Aus allen vier Evangelisten in eine Ordnung gebracht. Historya o Męce, Śmierći y Pogrzebie Páná nászego Jezusa Chrystusa; Ze wszystkich czterech Ewanjelistow porządnie zebrána. Źródło: H. Sadowska-Skurowa, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 2), Roczniki Biblioteczne R. IX: 1965, s. 171-197.
Lokalizacja:
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Dodatkowe:
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Ewanjelie y lekcye na niedźiele doroczne y swięta uroczyste polskie. Evangelia und Episteln auff alle Sonntage und fuernehmste Feste…, 1732. Brak współwyd. „Krótkie opisanie żywota Pana Jezusa...”. Chojnacki 580. Biblioteka Uniwersytecka BUWr, sygn.: 329261 (C0260,407); informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
Całość:
Ewangelie.
Ewánjelie, y Lekcye, na Niedźiele doroczne y Świętá Uroczyste Polskie. Evangelia, und Episteln, auf alle Sonntage und fürnehmste Feste durch das gantze Jahr. Der blühenden Jugend dieser Stadt Bresslau zum Nutz, in beyden Sprachen aufs neue gedruckt. Bresslau, in der Baumannischen Erben Buchdruckerey druckts Johan. Theophilus Straubel, Factor. 1732.
Wrocław, Jan Teofil Straubel w druk. dziedziców Jerzego Baumanna mł., 1732.
w 8ce, k. 216.

Druk dwuszpaltowy, z lewej strony tekst niemiecki, z prawej polski. Tekst drukowany szwabachą.
Na karcie U5v: Die Historia vom Leiden, Sterben und Begräbnüss unsers Herrn Jesu Chiristi; Aus allen vier Evangelisten in eine Ordnung gebracht. Historya o Męce, Śmierći y Pogrzebie Páná nászego Jezusa Chrystusa; Ze wszystkich czterech Ewanjelistow porządnie zebrána.

Źródło: H. Sadowska-Skurowa, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 2), Roczniki Biblioteczne R. IX: 1965, s. 171-197.
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Ewanjelie y lekcye na niedźiele doroczne y swięta uroczyste polskie. Evangelia und Episteln auff alle Sonntage und fuernehmste Feste…, 1732. Brak współwyd. „Krótkie opisanie żywota Pana Jezusa...”. Chojnacki 580. Biblioteka Uniwersytecka BUWr, sygn.: 329261 (C0260,407); informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21