Nazwisko i imię:
Droga Krzyżowa.
Tytuł:
Droga Krzyzowa álbo Nabozenstwo do Męki Panskiey ná mieysc czternaśćie Podzielone od OO. SS. Papieżow nietylko pozwolone, ále y wielkiemi Odpustámi Nadane. Swieżo żaś od O. S. Klemensa XII dla wszystkich Wiernych Potwierdzone Wyraznie od Wielkopolskich OO. Reformatow zá pozwoleniem Stárszych Wydane. W Poznaniu Drukárni Collegium Soc: Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. Jezuicka, (1739).
Opis/komentarz:
w 12ce, k. 38. Na odwrocie k. tyt.: Pozwolenie Zakonne ... Działo się w Warszawie Dnia 7 Kwietnia 1739. Jan Damascen Sypniowski OO. Reformatów Wielko-Polskich Prowincyał. Licentia. Celsissimi Reverendissimi Ducis in Klevan Theodori Czartoryski Episcopi Posnaniensis. Reimprimatur. Theodorus Episcopus. (L. S.); zob.: H. Szwejkowska, Biblioteka klasztoru cystersek w Trzebnicy. Wrocław 1955, s. 63. Źródło: H. Sadowska-Skurowa, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 2), Roczniki Biblioteczne R. IX: 1965, s. 171-197.
Lokalizacja:
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Całość:
Droga Krzyżowa.
Droga Krzyzowa álbo Nabozenstwo do Męki Panskiey ná mieysc czternaśćie Podzielone od OO. SS. Papieżow nietylko pozwolone, ále y wielkiemi Odpustámi Nadane. Swieżo żaś od O. S. Klemensa XII dla wszystkich Wiernych Potwierdzone Wyraznie od Wielkopolskich OO. Reformatow zá pozwoleniem Stárszych Wydane. W Poznaniu Drukárni Collegium Soc: Jesu.
Poznań, druk. Jezuicka, (1739).
w 12ce, k. 38.

Na odwrocie k. tyt.: Pozwolenie Zakonne ... Działo się w Warszawie Dnia 7 Kwietnia 1739. Jan Damascen Sypniowski OO. Reformatów Wielko-Polskich Prowincyał. Licentia. Celsissimi Reverendissimi Ducis in Klevan Theodori Czartoryski Episcopi Posnaniensis. Reimprimatur. Theodorus Episcopus. (L. S.); zob.: H. Szwejkowska, Biblioteka klasztoru cystersek w Trzebnicy. Wrocław 1955, s. 63.

Źródło: H. Sadowska-Skurowa, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 2), Roczniki Biblioteczne R. IX: 1965, s. 171-197.
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.