Nazwisko i imię:
Bernard z Clairvaux św.
Tytuł:
Lament albo Rozmowa zalosna, y barzo straszliwa Dusze scialem potepionych. Niekiedy przez S. Bernarda, zwidzenia nocnego nápisány, teraz trochę rozszerzony y ná Polski wiersz Przełozony. Przez Księdzá Ianá Lászowskiego. W Kaliszu, w Drukárniey Woyciechá Gedeliuszá 1608.
Miejsce i rok wydania:
Kalisz, druk. Wojciech Gedeliusz, 1608.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 22. Tytuł i cały tekst w ramkach złożonych z ozdobników drukarskich. Na odwrocie k. tyt.: Na herb starodawny polski Debno. Na następnej karcie dedykacja: Wielebnej w Panie Krystusie Pannie Iey Mci. Pannie Elzbiecie Cięminskiey, z łaski Bozey Księniey Ołobockiey etc. Moiey Miłościwy Pannie ... W. M. Moiey Msc. Panny zawsze chętliwy Sługa y Bogomodlca, X. Ian Laszowski. Na k. A1r: Do Czytelnika – wiersz polski. Od k. A1v na kartach verso tekst łaciński: Dialogus animae et corporis condemnatorum; na kartach recto tekst polski: Rozmowa dusze zscialem [sic] potepionych. Na ostatniej stronie oba teksty przeplatają się. Utwór ujęty w czterowierszowe zwrotki rymowane. Tekst łaciński drukowany antykwą, polski szwabachą. E. XII, 500 cytuje wyd.: Kraków, Marcin Filipowski, 1634, w 4ce, k. 10 (nie podając biblioteki, w której druk się znajduje). Źródło: H. Sadowska-Skurowa, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 2), Roczniki Biblioteczne R. IX: 1965, s. 171-197.
Lokalizacja:
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Całość:
Bernard z Clairvaux św.
Lament albo Rozmowa zalosna, y barzo straszliwa Dusze scialem potepionych. Niekiedy przez S. Bernarda, zwidzenia nocnego nápisány, teraz trochę rozszerzony y ná Polski wiersz Przełozony. Przez Księdzá Ianá Lászowskiego. W Kaliszu, w Drukárniey Woyciechá Gedeliuszá 1608.
Kalisz, druk. Wojciech Gedeliusz, 1608.
w 4ce, k. 22.

Tytuł i cały tekst w ramkach złożonych z ozdobników drukarskich. Na odwrocie k. tyt.: Na herb starodawny polski Debno. Na następnej karcie dedykacja: Wielebnej w Panie Krystusie Pannie Iey Mci. Pannie Elzbiecie Cięminskiey, z łaski Bozey Księniey Ołobockiey etc. Moiey Miłościwy Pannie ... W. M. Moiey Msc. Panny zawsze chętliwy Sługa y Bogomodlca, X. Ian Laszowski.
Na k. A1r: Do Czytelnika – wiersz polski. Od k. A1v na kartach verso tekst łaciński: Dialogus animae et corporis condemnatorum; na kartach recto tekst polski: Rozmowa dusze zscialem [sic] potepionych. Na ostatniej stronie oba teksty przeplatają się. Utwór ujęty w czterowierszowe zwrotki rymowane.
Tekst łaciński drukowany antykwą, polski szwabachą.
E. XII, 500 cytuje wyd.: Kraków, Marcin Filipowski, 1634, w 4ce, k. 10 (nie podając biblioteki, w której druk się znajduje).

Źródło: H. Sadowska-Skurowa, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 2), Roczniki Biblioteczne R. IX: 1965, s. 171-197.
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.