Nazwisko i imię:
Fryderyk II, król pruski.
Tytuł:
Manifest notyfikacyiny, dla od Krola Jego Mości pruskiego głownemu miastu śląskiemu Wrocławiu nadanych dwuch wielkich Jarmarkow rocznych mianowićie na niedźielę 4. postu y poniedźiałek przed narodzeniem Bogarodźice Panny. Od Daty 14. Julii 1742, w Wrocławiu, u Jana Jakuba Korna.
Miejsce i rok wydania:
Wrocław, nakł. Johann Jacob Korn, (1742).
Opis/komentarz:
folio, k. 2. [Na końcu podpisy:] Fryderyk. Grof Myńchow. Źródło: H. Sadowska, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 1), Roczniki Biblioteczne R. II: 1958, s. 155-188.
Lokalizacja:
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Dodatkowe:
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Manifest notyfikacyiny, dla od Krola [...] pruskiego…, [1742]. Mendykowa 210. Biblioteka Uniwersytecka BUWr, sygn.: 571343 (C0985,333); informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
Całość:
Fryderyk II, król pruski.
Manifest notyfikacyiny, dla od Krola Jego Mości pruskiego głownemu miastu śląskiemu Wrocławiu nadanych dwuch wielkich Jarmarkow rocznych mianowićie na niedźielę 4. postu y poniedźiałek przed narodzeniem Bogarodźice Panny. Od Daty 14. Julii 1742, w Wrocławiu, u Jana Jakuba Korna.
Wrocław, nakł. Johann Jacob Korn, (1742).
folio, k. 2.

[Na końcu podpisy:] Fryderyk. Grof Myńchow.

Źródło: H. Sadowska, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 1), Roczniki Biblioteczne R. II: 1958, s. 155-188.
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Manifest notyfikacyiny, dla od Krola [...] pruskiego…, [1742]. Mendykowa 210. Biblioteka Uniwersytecka BUWr, sygn.: 571343 (C0985,333); informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21