Nazwisko i imię:
Wagner Daniel.
Tytuł:
Carmen de Dignitate, Praestantia, et vtilitate bonarum Literarum, scriptum à Daniele Wagnero Titschinense, Marcomanno. et dedicatum Generoso et Magnifico Ivveni Domino Samveli Dembinio à Dembian, Haeredi in Rythuuiani, etc. Lipsiae, Iohannes Beyer imprimebat, Anno gratiae 1581 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Leipzig, druk. Johann Beyer, 1581.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 15. Tytuł w ramce złożonej z ozdobników drukarskich. Na odwrocie k. tyt. drzeworyt – herb Rawicz. Dedykacja: Ad Insignia Magnifici et Generosi Dn. Samuelis Debiensky Haeredis in Rithviani Paraenetica allusio. [Wiersz grecki podpisał:] Ioachim Specht Glogouiensis S. Na k. A2v: Nobili et Magnifico Ivveni D. Samueli Dembinio haeredi in Rithuiani; [wiersz łac. podpisał:] Daniel Vuagnerus Titschinensis Marcomannus. Na k. A3r: wiersz łac. [podpisał:] Carolus Sedlniczky a Cholticz et in Füllenstein. K. D3v: Epigramma, [podpisał:] Georgius Vuenricus Ceru. Źródło: H. Sadowska-Skurowa, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 2), Roczniki Biblioteczne R. IX: 1965, s. 171-197.
Lokalizacja:
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Dodatkowe:
Daniel Wagner (1554-1617). Not in VD 16. [KVK:] University of Illinois at Urbana-Champaign Library. Persistent link to this page: https://i-share.carli.illinois.edu/uiu/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&v3=1&BBRecID=5710577
Całość:
Wagner Daniel.
Carmen de Dignitate, Praestantia, et vtilitate bonarum Literarum, scriptum à Daniele Wagnero Titschinense, Marcomanno. et dedicatum Generoso et Magnifico Ivveni Domino Samveli Dembinio à Dembian, Haeredi in Rythuuiani, etc. Lipsiae, Iohannes Beyer imprimebat, Anno gratiae 1581 [rz.].
Leipzig, druk. Johann Beyer, 1581.
w 4ce, k. 15.

Tytuł w ramce złożonej z ozdobników drukarskich. Na odwrocie k. tyt. drzeworyt – herb Rawicz. Dedykacja: Ad Insignia Magnifici et Generosi Dn. Samuelis Debiensky Haeredis in Rithviani Paraenetica allusio.
[Wiersz grecki podpisał:] Ioachim Specht Glogouiensis S. Na k. A2v: Nobili et Magnifico Ivveni D. Samueli Dembinio haeredi in Rithuiani; [wiersz łac. podpisał:] Daniel Vuagnerus Titschinensis Marcomannus. Na k. A3r: wiersz łac. [podpisał:] Carolus Sedlniczky a Cholticz et in Füllenstein. K. D3v: Epigramma, [podpisał:] Georgius Vuenricus Ceru.

Źródło: H. Sadowska-Skurowa, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 2), Roczniki Biblioteczne R. IX: 1965, s. 171-197.
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Daniel Wagner (1554-1617). Not in VD 16.
[KVK:] University of Illinois at Urbana-Champaign Library. Persistent link to this page: https://i-share.carli.illinois.edu/uiu/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&v3=1&BBRecID=5710577