Nazwisko i imię:
Nicolai Heinrich (Nicolai Henricus).
Tytuł:
De Ahasvero Estherae. Quisnam ille, quo tempore vixerit, imperarit, Estheram duxerit, Judaeos ingente excidio liberaverit, et similibus, exercitatio peculiaris. Chronologica, Historica, et Theologica. Subjectis nonnullis ad calcem quaestionibus quaedam Librum Estherae concernentia expedientibus. Elbingae, Literis Corellianis 1653 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1653.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2, s. 36. Na początku wiersz łac. pośw. autorowi nap. Rogerus zum Bergen, Regius Secretarius. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.757.
Dodatkowe:
[KVK:] Schlüsselseiten aus Exemplar SBB-PK Berlin. Signatur: Be 2900 – http://www.gbv.de/vd/vd17/1:047718F [KVK:] Volltext 2009 digitalisiert von SBB-PK Berlin. Signatur: Be 2900 – http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?IDDOC=72622
Całość:
Nicolai Heinrich (Nicolai Henricus).
De Ahasvero Estherae. Quisnam ille, quo tempore vixerit, imperarit, Estheram duxerit, Judaeos ingente excidio liberaverit, et similibus, exercitatio peculiaris. Chronologica, Historica, et Theologica. Subjectis nonnullis ad calcem quaestionibus quaedam Librum Estherae concernentia expedientibus. Elbingae, Literis Corellianis 1653 [rz.].
Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1653.
w 4ce, k. 2, s. 36.

Na początku wiersz łac. pośw. autorowi nap. Rogerus zum Bergen, Regius Secretarius.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.757.
[KVK:] Schlüsselseiten aus Exemplar SBB-PK Berlin. Signatur: Be 2900 – http://www.gbv.de/vd/vd17/1:047718F
[KVK:] Volltext 2009 digitalisiert von SBB-PK Berlin. Signatur: Be 2900 – http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?IDDOC=72622