Nazwisko i imię:
Notae.
Tytuł:
Notae animadversoriae, super virulentas et proditorias religionis Lutheranae literas a Triga malignantium Calixtinorum D. Michaele Behm, D [Christiano] Dreiero et D. [Johanne] Latermanno [...] in Academia Regiomont[ana] ad Helmstadienses Theologos 1 Martii Anno 1649 exaratas; in quibus decupla confessio Apostasias [...] producitur [...] opera et studio Ministerii Regiomont.[ani] exscriptae. Dantisci, typis And., Hünefeldii 1649.
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Andrzej Hünefeld, 1649.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 9. [Po czym]: Antitheses castigatoriae positionum Mataeologicarum a M. Christiano Dreiero nuper in vulgus Sparsarum [...] (s. 24) oraz Apographum Literarum theologorum Regiomontanorum [excepto D. Myslenta] ad theologos Helmstadianos exaratarum (s. 66). Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1119.
Dodatkowe:
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Notae animadversoriae […], Exscriptae Dantisci: typis Andreae Huenefeldii, [IX] 1649. Biblioteka Narodowa BN.XVII.3.7910 adl.; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21 [KVK:] Schlüsselseiten des Titels: Gotha Universitätsbibliothek Erfurt. Signatur: Theol 4º 00702 (01) – http://www.gbv.de/vd/vd17/39:134124L
Całość:
Notae.
Notae animadversoriae, super virulentas et proditorias religionis Lutheranae literas a Triga malignantium Calixtinorum D. Michaele Behm, D [Christiano] Dreiero et D. [Johanne] Latermanno [...] in Academia Regiomont[ana] ad Helmstadienses Theologos 1 Martii Anno 1649 exaratas; in quibus decupla confessio Apostasias [...] producitur [...] opera et studio Ministerii Regiomont.[ani] exscriptae. Dantisci, typis And., Hünefeldii 1649.
Gdańsk, druk. Andrzej Hünefeld, 1649.
w 4ce, k. 9.

[Po czym]:
Antitheses castigatoriae positionum Mataeologicarum a M. Christiano Dreiero nuper in vulgus Sparsarum [...] (s. 24) oraz Apographum Literarum theologorum Regiomontanorum [excepto D. Myslenta] ad theologos Helmstadianos exaratarum (s. 66).

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1119.
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Notae animadversoriae […], Exscriptae Dantisci: typis Andreae Huenefeldii, [IX] 1649. Biblioteka Narodowa BN.XVII.3.7910 adl.; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
[KVK:] Schlüsselseiten des Titels: Gotha Universitätsbibliothek Erfurt. Signatur: Theol 4º 00702 (01) – http://www.gbv.de/vd/vd17/39:134124L