Nazwisko i imię:
Podkostelsky Sigismundus.
Tytuł:
Omne trinum perfectum seu triplex perfecta metrica Adgratulatio, quarum potentissimo Regi Polonorum Vladislao IV. Prima Cracoviae ad solennem coronationem pro felici auspicio votivo Gratulatoria. Secunda in primo ingressu Florentissimam Urbem Gedanum pro secunda, secundò super Moscum et Turcam obtenta, Victoria, Fatidica, antè oblatae. Tertia verò in praesenti tertio ingressu celeberrimum Gbdanum [sic] post pacificam […] à humillimo cliente M. Sigismundo Podkostelsky. Dantisci, ex Typor. [sic] Georgi Rhetii.
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Jerzy Rhete II, b. r. (1636).
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 6. [K. tyt.:] Omne trinum perfectum seu triplex perfecta metrica Adgratulatio, quarum potentissimo Regi Polonorum Vladislao IV. Prima Cracoviae ad solennem coronationem pro felici auspicio votivo Gratulatoria. Secunda in primo ingressu Florentissimam Urbem Gedanum pro secunda, secundò super Moscum et Turcam obtenta, Victoria, Fatidica, antè oblatae. Tertia verò in praesenti tertio ingressu celeberrimum Gbdanum [sic] post pacificam cum Svecis Pacificationem et Partium Borassiae quietam recuperationem, feliciori omine, aevitemaeq. gloriae nomine, ipsi cujus interest, humillimè oblata: perfectionis ergo hoc Trinum in Unum collectum publicatumque Januarij 12. Anno quo Pace relegatis Svecis Vladislaus Urbis Rex Elbingensis tecta decora refert. S. Reg. M. à humillimo cliente M. Sigismundo Podkostelsky. Dantisci, ex Typor. [sic] Georgi Rhetii. W tekście dwa miedzioryty. Na k. A4r i k. A[5jv inicjały florystyczne białe. Na końcu kwadratowa winieta o elementach linearno-florystycznych, pismo: antykwa, kursywa. Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 54 8° adl. 6.
Dodatkowe:
Podkostelsky Zygmunt, z Czech (1 poł. XVII w.), autor wierszy okolicznościowych. Władysław IV Waza, król polski.
Całość:
Podkostelsky Sigismundus.
Omne trinum perfectum seu triplex perfecta metrica Adgratulatio, quarum potentissimo Regi Polonorum Vladislao IV. Prima Cracoviae ad solennem coronationem pro felici auspicio votivo Gratulatoria. Secunda in primo ingressu Florentissimam Urbem Gedanum pro secunda, secundò super Moscum et Turcam obtenta, Victoria, Fatidica, antè oblatae. Tertia verò in praesenti tertio ingressu celeberrimum Gbdanum [sic] post pacificam […] à humillimo cliente M. Sigismundo Podkostelsky. Dantisci, ex Typor. [sic] Georgi Rhetii.
Gdańsk, druk. Jerzy Rhete II, b. r. (1636).
w 8ce, k. 6.

[K. tyt.:] Omne trinum perfectum seu triplex perfecta metrica Adgratulatio, quarum potentissimo Regi Polonorum Vladislao IV. Prima Cracoviae ad solennem coronationem pro felici auspicio votivo Gratulatoria. Secunda in primo ingressu Florentissimam Urbem Gedanum pro secunda, secundò super Moscum et Turcam obtenta, Victoria, Fatidica, antè oblatae. Tertia verò in praesenti tertio ingressu celeberrimum Gbdanum [sic] post pacificam cum Svecis Pacificationem et Partium Borassiae quietam recuperationem, feliciori omine, aevitemaeq. gloriae nomine, ipsi cujus interest, humillimè oblata: perfectionis ergo hoc Trinum in Unum collectum publicatumque Januarij 12. Anno quo Pace relegatis Svecis Vladislaus Urbis Rex Elbingensis tecta decora refert. S. Reg. M. à humillimo cliente M. Sigismundo Podkostelsky. Dantisci, ex Typor. [sic] Georgi Rhetii.
W tekście dwa miedzioryty. Na k. A4r i k. A[5jv inicjały florystyczne białe. Na końcu kwadratowa winieta o elementach linearno-florystycznych, pismo: antykwa, kursywa.

Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.

Biblioteka Gdańska PAN: Nl 54 8° adl. 6.
Podkostelsky Zygmunt, z Czech (1 poł. XVII w.), autor wierszy okolicznościowych.
Władysław IV Waza, król polski.