Nazwisko i imię:
Publicandum (Obwieszczenie).
Tytuł:
Publicandum [Obwieszczenie o nakazie zaopatrzenia psów wolno chodzących w kloce drewniane].
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1798).
Opis/komentarz:
folio, k. 1. Nakaz zaopatrzenia psów wolno chodzących w kloce drewniane – z wyjątkiem psów pilnujących stad. [Tytuł nagł.:] Publicandum. [Inc.:] Das zur Conservation der kleinen Jagdt und in mehrern andern Betracht so höchst nachtheilige freye Harumlaufen der Hunde [...]. Obwieszczenie. [Inc.:] Konieczną widząc Potrzebę dla konserwacyi mnieyszego polowania [...]. [Na końcu:] (Plock, den 4ten December 1798. Königl. Neu Ostpreussische Krieges- und Domainen-Kammer). [Na końcu:] (w Płocku dnia 4go Grudnia dnia [sic] 1798. JKMśći Pruss Nowo-Wschodnich Woienno-Ekonomiczna Kammera). [Inc.:] Konieczną widząc Potrzebę dla konserwacyi mnieyszego Polowania i [...] Zapobiegania [...] włóczenia się Psów po Wśiach [...]. [Expl.:] Publiczności ninieysze obwieszczenie dla [...] Przestrogi wszelkich nie miłych dla Sprzećiwiaiących śię ztąd Konsekwencyi do Wiadomosći podaie się. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim, po prawej stronie tekst w języku polskim – oba drukowane antykwą. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224985 III.
Dodatkowe:
Data wydania: po 4 XII 1798. W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 734 [b]. [KVK:] EROMM - Europäisches Register der Mikroformmaster und digitalen Master: Publicandum. Obwieszczenie, [Białystok, 1798]. Biblioteka Narodowa, sygn.: BN.XVIII.4.1368 adl. (NWA 1819,772); informacja dostępna w Internecie – http://www.eromm.org/database.htm [FBC:] Tekst edycji (Publicandum…, 1798. Biblioteka Ślaska, sygn.: 224985 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/39897/_index.djvu
Całość:
Publicandum (Obwieszczenie).
Publicandum [Obwieszczenie o nakazie zaopatrzenia psów wolno chodzących w kloce drewniane].
B. m., b. r. (1798).
folio, k. 1.

Nakaz zaopatrzenia psów wolno chodzących w kloce drewniane – z wyjątkiem psów pilnujących stad.
[Tytuł nagł.:] Publicandum. [Inc.:] Das zur Conservation der kleinen Jagdt und in mehrern andern Betracht so höchst nachtheilige freye Harumlaufen der Hunde [...]. Obwieszczenie. [Inc.:] Konieczną widząc Potrzebę dla konserwacyi mnieyszego polowania [...].
[Na końcu:] (Plock, den 4ten December 1798. Königl. Neu Ostpreussische Krieges- und Domainen-Kammer).
[Na końcu:] (w Płocku dnia 4go Grudnia dnia [sic] 1798. JKMśći Pruss Nowo-Wschodnich Woienno-Ekonomiczna Kammera). [Inc.:] Konieczną widząc Potrzebę dla konserwacyi mnieyszego Polowania i [...] Zapobiegania [...] włóczenia się Psów po Wśiach [...]. [Expl.:] Publiczności ninieysze obwieszczenie dla [...] Przestrogi wszelkich nie miłych dla Sprzećiwiaiących śię ztąd Konsekwencyi do Wiadomosći podaie się.
Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim, po prawej stronie tekst w języku polskim – oba drukowane antykwą.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 224985 III.
Data wydania: po 4 XII 1798.
W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 734 [b].
[KVK:] EROMM - Europäisches Register der Mikroformmaster und digitalen Master: Publicandum. Obwieszczenie, [Białystok, 1798]. Biblioteka Narodowa, sygn.: BN.XVIII.4.1368 adl. (NWA 1819,772); informacja dostępna w Internecie – http://www.eromm.org/database.htm
[FBC:] Tekst edycji (Publicandum…, 1798. Biblioteka Ślaska, sygn.: 224985 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/39897/_index.djvu