Nazwisko i imię:
Publicandum (Obwieszczenie).
Tytuł:
Publicandum [Obwieszczenie o poleceniu zgłaszania dóbr i kapitałów pojezuickich].
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, 1797).
Opis/komentarz:
folio, k. 1. Polecenie zgłaszania dóbr i kapitałów pojezuickich. [Tytuł nagł.:] Publicandum. [Inc.:] Durch die Grenz-Demarcation mit dem Römisch-Kayserlichen und Russsisc-Kayserlichen Gebiete [...]. Obwieszczenie. [Inc.:] Przez Demarkacią, granic z Cesarsko-Rzymskim y Cesarsko-Rossyiskim Państwem [...], [Na końcu:] (Gegeben Bialystock, den 13ten Februar 1797. Königl. Neu-Ostpreussische Krieges- und Domainen-Cammer- Commision). [Na końcu:] (Dań w Białymstoku, d. 13 February, 1797. Jego Krolewskiey Mości Pruss Nowo-Wschodnich Woienno-Ekonomiczney Kammery Kommissya). [Inc.:] Przez Demarkacią Granic z Cessarsko-Rzymskim y Cesarsko-Rossyiskim Państwem nayznacznieysze odpadły Dobra y Kapitały Jezuickie w drugie Części dawnieyszey Polski [...]. [Expl.:] Wszystkim zaś [...] maiącym Wiadomość o dzierżeniu [...] Funduszu zaleca się izby [...] podali Informacyą, co się także y Zasłużonym Exjezuitom [...] zaleca. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim drukowany szwabachą, po prawej stronie tekst w języku polskim drukowany antykwą. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224954 III.
Dodatkowe:
Rok wydania: po 13 II 1797. W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 642. [FBC:] Tekst edycji (Publicandum…, 1797. Biblioteka Ślaska, sygn.: 224954 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/39896/_index.djvu
Całość:
Publicandum (Obwieszczenie).
Publicandum [Obwieszczenie o poleceniu zgłaszania dóbr i kapitałów pojezuickich].
B. m., b. r. (Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, 1797).
folio, k. 1.

Polecenie zgłaszania dóbr i kapitałów pojezuickich.
[Tytuł nagł.:] Publicandum. [Inc.:] Durch die Grenz-Demarcation mit dem Römisch-Kayserlichen und Russsisc-Kayserlichen Gebiete [...]. Obwieszczenie. [Inc.:] Przez Demarkacią, granic z Cesarsko-Rzymskim y Cesarsko-Rossyiskim Państwem [...],
[Na końcu:] (Gegeben Bialystock, den 13ten Februar 1797. Königl. Neu-Ostpreussische Krieges- und Domainen-Cammer- Commision).
[Na końcu:] (Dań w Białymstoku, d. 13 February, 1797. Jego Krolewskiey Mości Pruss Nowo-Wschodnich Woienno-Ekonomiczney Kammery Kommissya). [Inc.:] Przez Demarkacią Granic z Cessarsko-Rzymskim y Cesarsko-Rossyiskim Państwem nayznacznieysze odpadły Dobra y Kapitały Jezuickie w drugie Części dawnieyszey Polski [...]. [Expl.:] Wszystkim zaś [...] maiącym Wiadomość o dzierżeniu [...] Funduszu zaleca się izby [...] podali Informacyą, co się także y Zasłużonym Exjezuitom [...] zaleca.
Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim drukowany szwabachą, po prawej stronie tekst w języku polskim drukowany antykwą.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 224954 III.
Rok wydania: po 13 II 1797.
W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 642.
[FBC:] Tekst edycji (Publicandum…, 1797. Biblioteka Ślaska, sygn.: 224954 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/39896/_index.djvu