Nazwisko i imię:
Publicandum (Obwieszczenie).
Tytuł:
Publicandum [Obwieszczenie o warunkach przyjęcia do szlacheckich szkół wojskowych].
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, 1799).
Opis/komentarz:
folio, k. 2. Powiadomienie o warunkach przyjęcia do szlacheckich szkół wojskowych. [Tytuł nagł.:] Publicandum. [Inc.:] Da ein Theil des Publicums mit dem Geschäfts-Gange der Königl. Adelichen Militair-Erziehungs-Institute unbekannt ze seyn scheit [...]. Obwieszczenie. [Inc.:] Gdy Publiczność po części zdaie się bydź niewiadomą biegu [...]. [Na końcu:] (Potsdam, den 1ten Juny 1799. Königl. General-Inspection der adlichen Militair Erziehungs- Institute. [Podpis:] von Ruchel). [Na końcu:] (w Potzdamie, dnia 1go Czerwca 1799. JKMśći Szkoł Szlachecko Woyskowych Generalna Inspekcya. [Podpis:] de Rüchel). [Inc.:] Gdy Publiczność po części zdaie śię bydź niewiadomą biegu Interessow JKMći Szlachecko-Woyskowych Szkoł [...] końcem wyraźnieyszego Objaśnienia przez ninieysze obwieszcza śię Uwiadomienie. [Expl.:] Toż ostrzezenie osobliwie do Oycow y Opiekunów [...] rozciąga się [...] iżby pierwsze Oswiecenie powierzonych im Dzieci naymniey w przyszłośći zaniedbane nie było. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim, po prawej stronie tekst w języku polskim – oba drukowane antykwą. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224991 III.
Dodatkowe:
Data wydania: po 1 VI 1799. W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 754. [FBC:] Tekst edycji (Publicandum…, 1799. Biblioteka Ślaska, sygn.: 224991 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/39899/_index.djvu
Całość:
Publicandum (Obwieszczenie).
Publicandum [Obwieszczenie o warunkach przyjęcia do szlacheckich szkół wojskowych].
B. m., b. r. (Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, 1799).
folio, k. 2.

Powiadomienie o warunkach przyjęcia do szlacheckich szkół wojskowych.
[Tytuł nagł.:] Publicandum. [Inc.:] Da ein Theil des Publicums mit dem Geschäfts-Gange der Königl. Adelichen Militair-Erziehungs-Institute unbekannt ze seyn scheit [...]. Obwieszczenie. [Inc.:] Gdy Publiczność po części zdaie się bydź niewiadomą biegu [...].
[Na końcu:] (Potsdam, den 1ten Juny 1799. Königl. General-Inspection der adlichen Militair Erziehungs- Institute. [Podpis:] von Ruchel).
[Na końcu:] (w Potzdamie, dnia 1go Czerwca 1799. JKMśći Szkoł Szlachecko Woyskowych Generalna Inspekcya. [Podpis:] de Rüchel). [Inc.:] Gdy Publiczność po części zdaie śię bydź niewiadomą biegu Interessow JKMći Szlachecko-Woyskowych Szkoł [...] końcem wyraźnieyszego Objaśnienia przez ninieysze obwieszcza śię Uwiadomienie. [Expl.:] Toż ostrzezenie osobliwie do Oycow y Opiekunów [...] rozciąga się [...] iżby pierwsze Oswiecenie powierzonych im Dzieci naymniey w przyszłośći zaniedbane nie było.
Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim, po prawej stronie tekst w języku polskim – oba drukowane antykwą.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 224991 III.
Data wydania: po 1 VI 1799.
W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 754.
[FBC:] Tekst edycji (Publicandum…, 1799. Biblioteka Ślaska, sygn.: 224991 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/39899/_index.djvu