Nazwisko i imię:
Publicandum (Obwieszczenie).
Tytuł:
Publicandum [Obwieszczenie w sprawie ochrony lasów].
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Białystok?, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, 1798).
Opis/komentarz:
folio, k. 2. Zarządzenia w sprawie ochrony lasów. [Tytuł nagł.:] Publicandum. [Inc.:] Nachdem missfälich wahrgenommen worden, dass von vielen in den Forsten [...]. Obwieszczenie. [Inc.:] Gdy z nieukontentowaniem [...]. [Na końcu:] (Signatum Berlin, den 27sten August 1798. Auf Seiner Königlichen Majestat allergnadigsten Special-Befehl. [Podpisy:] v. Golbeck. v. Schrötter). [Na końcu tekstu:] (Działo się w Berlinie, dnia 27. Sierpnia 1798 za Nayłaskawszym y Szczególnym Rozkazem Jego Krolewskiey Mości. [Podpisy:] de Goldbeck. de Schrötter). [Inc.:] Gdy z Nieukontentowaniem postrzegamy, iż wielu w Leśnictwach [...] Pruss Nowo-Wschodnich [...] Włościanow przedaią Drzewo do Użytku służące [...] y takowi [...] nieprzyzwoity im Handel prowadzą [...]. [Expl.:] Według tego Postanowienia [...] ażeby przeciw temu Zakazowi Nikt nie wazył się postępować, y wszyscy takowi Contravenientes dla Przyzwoitego Ukarania, ażeby wydani y donoszeni byli. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim, po prawej stronie tekst w języku polskim – oba drukowane antykwą. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224978 III.
Dodatkowe:
Data wydania: po 27 VIII 1798. W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 725. [FBC:] Tekst edycji (Publicandum…, 1798. Biblioteka Ślaska, sygn.: 224978 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/39895/_index.djvu
Całość:
Publicandum (Obwieszczenie).
Publicandum [Obwieszczenie w sprawie ochrony lasów].
B. m., b. r. (Białystok?, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, 1798).
folio, k. 2.

Zarządzenia w sprawie ochrony lasów.
[Tytuł nagł.:] Publicandum. [Inc.:] Nachdem missfälich wahrgenommen worden, dass von vielen in den Forsten [...]. Obwieszczenie. [Inc.:] Gdy z nieukontentowaniem [...].
[Na końcu:] (Signatum Berlin, den 27sten August 1798. Auf Seiner Königlichen Majestat allergnadigsten Special-Befehl. [Podpisy:] v. Golbeck. v. Schrötter).
[Na końcu tekstu:] (Działo się w Berlinie, dnia 27. Sierpnia 1798 za Nayłaskawszym y Szczególnym Rozkazem Jego Krolewskiey Mości. [Podpisy:] de Goldbeck. de Schrötter).
[Inc.:] Gdy z Nieukontentowaniem postrzegamy, iż wielu w Leśnictwach [...] Pruss Nowo-Wschodnich [...] Włościanow przedaią Drzewo do Użytku służące [...] y takowi [...] nieprzyzwoity im Handel prowadzą [...]. [Expl.:] Według tego Postanowienia [...] ażeby przeciw temu Zakazowi Nikt nie wazył się postępować, y wszyscy takowi Contravenientes dla Przyzwoitego Ukarania, ażeby wydani y donoszeni byli.
Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim, po prawej stronie tekst w języku polskim – oba drukowane antykwą.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 224978 III.
Data wydania: po 27 VIII 1798.
W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 725.
[FBC:] Tekst edycji (Publicandum…, 1798. Biblioteka Ślaska, sygn.: 224978 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/39895/_index.djvu