Nazwisko i imię:
Relation (Gründliche).
Tytuł:
Gründliche Relation auss dem Königl. Poln. Feldlager in der Ukrayn. Aus Warschau vom 26. Martii.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1664).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2. Pismo: fraktura, tytuł nagł. [Inc.:] Die Post von Ihro Königl. Maytt. vom 29 Febr. [1654?] unter Nowogrodek in Severien ist angekommen [...]. M. in. wiadomość o powrocie z pertraktacji w Moskwie posła polskiego Węsławskiego. Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 5 8° adl. 136.
Dodatkowe:
Samuel Węsławski (Węcławski), poseł króla Jana Kazimierza do cara. M. in. wiadomości o walkach polsko-rosyjskich na Ukrainie w lutym i marcu 1664. Zawiera: „Aus Warschau, vom 26. Martii.” „Aus Kistrze, vom 12. Martii.” „Wien vom 23. Martii.” K. Zawadzki, Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące […], Wrocław 1984, poz. 866. [CBDU:] Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych […]: Gründliche Relation aus dem polnischen 1664 Feldlager in der Ukraine…, [B. m. dr.], [po 26 III 1664]. Tekst edycji (sygn. egz.: Nl 5 8° adl. 136) dostępny [10.10.2010] w Internecie – http://cbdu.id.uw.edu.pl/8660/
Całość:
Relation (Gründliche).
Gründliche Relation auss dem Königl. Poln. Feldlager in der Ukrayn. Aus Warschau vom 26. Martii.
B. m., b. r. (1664).
w 4ce, k. 2.

Pismo: fraktura, tytuł nagł.
[Inc.:] Die Post von Ihro Königl. Maytt. vom 29 Febr. [1654?] unter Nowogrodek in Severien ist angekommen [...].
M. in. wiadomość o powrocie z pertraktacji w Moskwie posła polskiego Węsławskiego.

Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 5 8° adl. 136.
Samuel Węsławski (Węcławski), poseł króla Jana Kazimierza do cara.
M. in. wiadomości o walkach polsko-rosyjskich na Ukrainie w lutym i marcu 1664. Zawiera: „Aus Warschau, vom 26. Martii.” „Aus Kistrze, vom 12. Martii.” „Wien vom 23. Martii.”
K. Zawadzki, Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące […], Wrocław 1984, poz. 866.
[CBDU:] Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych […]: Gründliche Relation aus dem polnischen 1664 Feldlager in der Ukraine…, [B. m. dr.], [po 26 III 1664]. Tekst edycji (sygn. egz.: Nl 5 8° adl. 136) dostępny [10.10.2010] w Internecie – http://cbdu.id.uw.edu.pl/8660/