Nazwisko i imię:
Rost Georg (Rostius Georgius).
Tytuł:
In epistolam Judae Apostoli commentarius, in quo non tantum textus perspicue et solide explicatur, sed illustres simul moventur, et nervose enodantur ac discutiuntur quaestiones, de Divinitate Filij Dei contra Smalcium Photiniąnum, de praedestinatione, de reprobatione, de lapsu angelorum, de sepultura Mosis, de Millenario Magno, de resurrectione mortuorum et de extremo judicio [...]. Rostochi, Joach. Pedani literis, Johann Hallervordii bibliopolae sumptibus, 1627.
Miejsce i rok wydania:
Rostock, druk. Joachim Fuess (Pedanus), 1627.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 3, s. 188, k. 3. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.3172.
Dodatkowe:
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der HAB Wolfenbüttel. Signatur: Yv 249.8º Helmst. (1) – http://www.gbv.de/vd/gothaba/23:283590M [KVK:] Digitalisierung geplant (2010) SBB-PK Berlin. Signatur: Bt 15370 – http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/goobi/preussen17
Całość:
Rost Georg (Rostius Georgius).
In epistolam Judae Apostoli commentarius, in quo non tantum textus perspicue et solide explicatur, sed illustres simul moventur, et nervose enodantur ac discutiuntur quaestiones, de Divinitate Filij Dei contra Smalcium Photiniąnum, de praedestinatione, de reprobatione, de lapsu angelorum, de sepultura Mosis, de Millenario Magno, de resurrectione mortuorum et de extremo judicio [...]. Rostochi, Joach. Pedani literis, Johann Hallervordii bibliopolae sumptibus, 1627.
Rostock, druk. Joachim Fuess (Pedanus), 1627.
w 4ce, k. 3, s. 188, k. 3.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.3172.
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der HAB Wolfenbüttel. Signatur: Yv 249.8º Helmst. (1) – http://www.gbv.de/vd/gothaba/23:283590M
[KVK:] Digitalisierung geplant (2010) SBB-PK Berlin. Signatur: Bt 15370 – http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/goobi/preussen17