Nazwisko i imię:
Rosteuscher Johann Christoph, Schelwig Johannes.
Tytuł:
De immoderata philosophi curiositate [...] praeside [...] solenniter disputabit Johannes Schelguigius Thorunensis, auctor, D. II Octob. A. [...] 1692 [rz.]. Gedani, Typ. David Frid. Rhetii 1692 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1692.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2, s. 29, k. 1. [Dedyk. dysp.:] Constantino Ferbero, Christiano Schrödero, Joanni Ernesto Schmieden, Gabrieli Schumanno. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1182.
Dodatkowe:
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der SBB-PK Berlin. Signatur: Ni 4236 – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/1:063846E_001,800,600
Całość:
Rosteuscher Johann Christoph, Schelwig Johannes.
De immoderata philosophi curiositate [...] praeside [...] solenniter disputabit Johannes Schelguigius Thorunensis, auctor, D. II Octob. A. [...] 1692 [rz.]. Gedani, Typ. David Frid. Rhetii 1692 [rz.].
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1692.
w 4ce, k. 2, s. 29, k. 1.

[Dedyk. dysp.:] Constantino Ferbero, Christiano Schrödero, Joanni Ernesto Schmieden, Gabrieli Schumanno.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1182.
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der SBB-PK Berlin. Signatur: Ni 4236 – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/1:063846E_001,800,600