Nazwisko i imię:
Rosteuscher Christian, Blumberg Ernst.
Tytuł:
Disputatio solennis de retractu consanguinitatis, quam praeside [...] defendendam suscepit Ernestus Blumberg Gedanen. ad d. [27] Jun. A. 1679 [rz.]. Dantisci Imprim. Dav. Frider. Rhetius 1679 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1679.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 25. Dedyk.: [...] Seniori, conseniori, reliquisque Assessoribus omnibus judicii publici, in Primaria Gedanensium Civitate [...]. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1192.
Dodatkowe:
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der SUB Göttingen. Signatur: DISS JUR COLL MAX 343 (29) – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/7:641881R_001,800,600
Całość:
Rosteuscher Christian, Blumberg Ernst.
Disputatio solennis de retractu consanguinitatis, quam praeside [...] defendendam suscepit Ernestus Blumberg Gedanen. ad d. [27] Jun. A. 1679 [rz.]. Dantisci Imprim. Dav. Frider. Rhetius 1679 [rz.].
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1679.
w 4ce, k. 25.

Dedyk.: [...] Seniori, conseniori, reliquisque Assessoribus omnibus judicii publici, in Primaria Gedanensium Civitate [...].

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1192.
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der SUB Göttingen. Signatur: DISS JUR COLL MAX 343 (29) – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/7:641881R_001,800,600