Nazwisko i imię:
Rosenbaum Georg.
Tytuł:
Schuldigste Ehren Plicht welche dem erfreulichen Hochzeit Tage des [...] Friederich Neissnern, wolverdienten Secretarii der Stadt Elbing. als selbigem die [...] Jungfer Dorothea des edlen [...] Raphael Boguslaus Nakielski [...] Tochter glücklich angetract ward. Aus erfreulichem Gemühte [...] abstatten wolte [...]. Elbing, Gedr. von Achatz Corellen 1681.
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, druk. Achacy Korel mł., 1681.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.2004.
Dodatkowe:
J. Sekulski‎, Bibliografia druków elbląskich: 1558-1772, Warszawa 1988, s. 154.
Całość:
Rosenbaum Georg.
Schuldigste Ehren Plicht welche dem erfreulichen Hochzeit Tage des [...] Friederich Neissnern, wolverdienten Secretarii der Stadt Elbing. als selbigem die [...] Jungfer Dorothea des edlen [...] Raphael Boguslaus Nakielski [...] Tochter glücklich angetract ward. Aus erfreulichem Gemühte [...] abstatten wolte [...]. Elbing, Gedr. von Achatz Corellen 1681.
Elbląg, druk. Achacy Korel mł., 1681.
w 4ce, k. 2.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.2004.
J. Sekulski‎, Bibliografia druków elbląskich: 1558-1772, Warszawa 1988, s. 154.