Nazwisko i imię:
Röslin Helisaeus.
Tytuł:
De opere Dei creationis seu de mundo. Hypotheses orthodoxae quantumuis Paradoxae: continentes summa summarum artium principia, Physices, Chymiae, Medicinae, Astronomiae, Astrologiae, Metaphysices: nec non praecipua fundamenta Philosophiae et veteris et nouae. Auctore Helisaeo Röslin Medico et Physico Haganoae Alsatiae. Francofurti, Apud haeredes Andreae Wecheli, Claudium Marnium et Joannem Aubrium. 1597 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Frankfurt a. M., druk. Andreas Wechel Erben (Claude de Marne i Johann Aubry), 1597.
Opis/komentarz:
w 4ce, s. 55, tabl. 1. Na s. 44: Nicolai Copernici Hypotheses, na s. 51: Systema mundi secundum Nicolai Copernici Hypotheses. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol. 6.II.437 adl.
Całość:
Röslin Helisaeus.
De opere Dei creationis seu de mundo. Hypotheses orthodoxae quantumuis Paradoxae: continentes summa summarum artium principia, Physices, Chymiae, Medicinae, Astronomiae, Astrologiae, Metaphysices: nec non praecipua fundamenta Philosophiae et veteris et nouae. Auctore Helisaeo Röslin Medico et Physico Haganoae Alsatiae. Francofurti, Apud haeredes Andreae Wecheli, Claudium Marnium et Joannem Aubrium. 1597 [rz.].
Frankfurt a. M., druk. Andreas Wechel Erben (Claude de Marne i Johann Aubry), 1597.
w 4ce, s. 55, tabl. 1.

Na s. 44: Nicolai Copernici Hypotheses, na s. 51: Systema mundi secundum Nicolai Copernici Hypotheses.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol. 6.II.437 adl.