Nazwisko i imię:
Schelwig Samuel (Schelguig Samuel).
Tytuł:
Theses de tempore ex Augustana confessione ejusque apologia decerptae [...] Has studiosa Juventus Atnenaei Gedanensis d. XIV Octobris MDCXCVII usq. ad III Martii MDCXCIIX in ordinariis disputationibus excussit, praeside [...] [Cz. 1-16]. Gedani et Stetini, Apud Johan Adam. Plenerum 1698 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Jan Zachariasz Stolle, (1697-1698).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 36. [Zawiera:] w następn. poszczeg. dysert. z odrębnymi kart. tyt.: Manipulus 1-16 (m. w.: Gedani, Typ. Joh. Zach. Stolli). Manipulus 1. [...] respondens Zacharis Dezius Colberga Pom. opponentibus Theodoro Johanne Willichio Bütoviensi Pom., et Josua Matthaeo Hessio Colberga Pom. d. XIV Octobris MDC XCVII. 1697 [rz], (k. 2). Manip. 2. [...] Respondens Bartholomaeus Hauck, Stargardia Borussus, opponentibus Johanne Timotheo Forest et Johanne Lindemanno, Sunda Pomerano habebitur [...] die XXI. Octobris MDCXCVII. 1697 [rz.], (k. 2). Manip. 3. [...] Respondens Nathanael Cretlovius, Gedan, opponentibus Martino Schultz, Stolpa-Pom. et Johanne Lindemanno, Sunda-Pom. Habebitur [...] d. XXIX. Octobris MDCXCVII. (1697) [rz.], (k. 2). Manip. 4. [...] Johannes Lindemannus, Sunda Pom. Opponentibus Bartholomaeo Hauck, Stargard Borusso et Nathanaele Crettovio, Gedan. Habebitur [...] die XXX Octobris MDCXCVII (1697) [rz.], (k. 2). Manip. 5. [...] Respondens Theodoras Johannes Willichius, Bütovia Pom. opponentibus Zacharia Dezio, Colbergensi et Jacobo Joachimo Wendio, Bütoviensi, Pomeranis. Habebitur [...] d. IV. Novembr. MDCXCVII. 1697 [rz.], (k. 2). Manip 6. [...] Respondens Johann Timotheus Ferest, opponentibus Andrea Casparo Rothe et Immanuele Kühn. Colberg Pom. habebitur ... die V. Novembr. (1697) [rz.], (k. 2). Manip. 7. [...] Respondens Immanuel Kühn, Colberga-Pomeranus, opponentibus Johanne Georgio Knoth et Godofredo Neandro, Gedanensibus. Habebitur [...] d. XXVII Novembr. MDCXCVII. (1697) [rz.], (k. 2). Manip. 8. [...] Respondens Joachimus Ernestus Hörlitz, Gedanensis, opponentibus Immanuele Kühn, Colberga-Pomerano et Godofredo Neandro Gedanensi. Habebitur die IV. Decembr. MDCXCVII (1697) [rz.], (k. 2). Manip. 9. [...] Respondens Martinus Schultz Stolp. Pom., opponentibus Andrea Casparo Rothio, et Nathanaele Cretlovio Gedan. Habebitur [...] d. XI. Decembr. MDCXCVII (1697) [rz.], (k. 2). Manip. 10. [...] Respondens Jacobus Zytzau, opponentibus Bartholomaeo Hauckio Starg. Borusso et Christophoro Brauero [...] habebitur die XV Januarii MDCXCVII (1697) [rz.], (k. 2). Manip. 11. [...] Respondens Jacobus Joachimus Wendius Bütovia-Pom„ opponentibus Theodoro Johanne Willichio Bütovia-Pom, et Friederico Godofredo Wegero Stolbergensi Saxone. Habebitur [...] d. XXI. Januar. MDCXCVII (1697) [rz.], (k. 2). Manip. 12. [...] Respondens Jacobus Mullerus Stolpa-Pomeranus, opponentibus Bartholomaeo Haukio Stargardia-Borusso et Jacobo Joachimo Wendio Bütoviensi Pomerano. Habebitur die XXII Januarii MDCXCV1II. (1698) [rz.], (k. 2). Manip. 13. [...] Respondens Bartholomaeus Hauck Stargardia-Boruss., opponentibus Andrea Caspare Rothio [...] et Jacobo Zizau [...] habebitur [...] d. IV. Februar MDCXCVII1 1698 [rz.], (k. 2). Manip. 14. [...] Respondens Christophorus Brauerus Rügenwaldia-Pom. opponentibus Bartholomaeo Haukio Stargardia-Boruss. et Jacobo Zizau [...] die VII. Februarii MDCXCVIII 1698 [1698.], (k. 2). Manip. 15. [...] Respondens Josua Matthaeus Hessius, opponentibus Immanuele Kühn et Zacharia Dezio Colberga Pomeranis [...] d. XXVI. Februar. MDCXCVIII. 1698 [rz.], (k. 2). Manip. 16. [...] Respondens Friedericus Godofredus Wegerus. Stolberg Sax., opponentibus Andrea Caspare Rothio Falckenburgensi, et Johanne Georgio Koch Soldinensi Neo-Marchicis. Habebitur [...] die III. Martii MDC XCVIII. (1698) [rz.], (k. 2). Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.3530.
Dodatkowe:
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der SLUB Dresden (Enth.: Thesium de Tempore […], Manipulus I – XVI). Signatur: 3.A.10003,angeb.7 – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/14:009072G_001,800,600
Całość:
Schelwig Samuel (Schelguig Samuel).
Theses de tempore ex Augustana confessione ejusque apologia decerptae [...] Has studiosa Juventus Atnenaei Gedanensis d. XIV Octobris MDCXCVII usq. ad III Martii MDCXCIIX in ordinariis disputationibus excussit, praeside [...] [Cz. 1-16]. Gedani et Stetini, Apud Johan Adam. Plenerum 1698 [rz.].
Gdańsk, druk. Jan Zachariasz Stolle, (1697-1698).
w 4ce, k. 36.

[Zawiera:] w następn. poszczeg. dysert. z odrębnymi kart. tyt.: Manipulus 1-16 (m. w.: Gedani, Typ. Joh. Zach. Stolli).
Manipulus 1. [...] respondens Zacharis Dezius Colberga Pom. opponentibus Theodoro Johanne Willichio Bütoviensi Pom., et Josua Matthaeo Hessio Colberga Pom. d. XIV Octobris MDC XCVII. 1697 [rz], (k. 2).
Manip. 2. [...] Respondens Bartholomaeus Hauck, Stargardia Borussus, opponentibus Johanne Timotheo Forest et Johanne Lindemanno, Sunda Pomerano habebitur [...] die XXI. Octobris MDCXCVII. 1697 [rz.], (k. 2).
Manip. 3. [...] Respondens Nathanael Cretlovius, Gedan, opponentibus Martino Schultz, Stolpa-Pom. et Johanne Lindemanno, Sunda-Pom. Habebitur [...] d. XXIX. Octobris MDCXCVII. (1697) [rz.], (k. 2).
Manip. 4. [...] Johannes Lindemannus, Sunda Pom. Opponentibus Bartholomaeo Hauck, Stargard Borusso et Nathanaele Crettovio, Gedan. Habebitur [...] die XXX Octobris MDCXCVII (1697) [rz.], (k. 2).
Manip. 5. [...] Respondens Theodoras Johannes Willichius, Bütovia Pom. opponentibus Zacharia Dezio, Colbergensi et Jacobo Joachimo Wendio, Bütoviensi, Pomeranis. Habebitur [...] d. IV. Novembr. MDCXCVII. 1697 [rz.], (k. 2).
Manip 6. [...] Respondens Johann Timotheus Ferest, opponentibus Andrea Casparo Rothe et Immanuele Kühn. Colberg Pom. habebitur ... die V. Novembr. (1697) [rz.], (k. 2).
Manip. 7. [...] Respondens Immanuel Kühn, Colberga-Pomeranus, opponentibus Johanne Georgio Knoth et Godofredo Neandro, Gedanensibus. Habebitur [...] d. XXVII Novembr. MDCXCVII. (1697) [rz.], (k. 2).
Manip. 8. [...] Respondens Joachimus Ernestus Hörlitz, Gedanensis, opponentibus Immanuele Kühn, Colberga-Pomerano et Godofredo Neandro Gedanensi. Habebitur die IV. Decembr. MDCXCVII (1697) [rz.], (k. 2).
Manip. 9. [...] Respondens Martinus Schultz Stolp. Pom., opponentibus Andrea Casparo Rothio, et Nathanaele Cretlovio Gedan. Habebitur [...] d. XI. Decembr. MDCXCVII (1697) [rz.], (k. 2).
Manip. 10. [...] Respondens Jacobus Zytzau, opponentibus Bartholomaeo Hauckio Starg. Borusso et Christophoro Brauero [...] habebitur die XV Januarii MDCXCVII (1697) [rz.], (k. 2).
Manip. 11. [...] Respondens Jacobus Joachimus Wendius Bütovia-Pom„ opponentibus Theodoro Johanne Willichio Bütovia-Pom, et Friederico Godofredo Wegero Stolbergensi Saxone. Habebitur [...] d. XXI. Januar. MDCXCVII (1697) [rz.], (k. 2).
Manip. 12. [...] Respondens Jacobus Mullerus Stolpa-Pomeranus, opponentibus Bartholomaeo Haukio Stargardia-Borusso et Jacobo Joachimo Wendio Bütoviensi Pomerano. Habebitur die XXII Januarii MDCXCV1II. (1698) [rz.], (k. 2).
Manip. 13. [...] Respondens Bartholomaeus Hauck Stargardia-Boruss., opponentibus Andrea Caspare Rothio [...] et Jacobo Zizau [...] habebitur [...] d. IV. Februar MDCXCVII1 1698 [rz.], (k. 2).
Manip. 14. [...] Respondens Christophorus Brauerus Rügenwaldia-Pom. opponentibus Bartholomaeo Haukio Stargardia-Boruss. et Jacobo Zizau [...] die VII. Februarii MDCXCVIII 1698 [1698.], (k. 2).
Manip. 15. [...] Respondens Josua Matthaeus Hessius, opponentibus Immanuele Kühn et Zacharia Dezio Colberga Pomeranis [...] d. XXVI. Februar. MDCXCVIII. 1698 [rz.], (k. 2).
Manip. 16. [...] Respondens Friedericus Godofredus Wegerus. Stolberg Sax., opponentibus Andrea Caspare Rothio Falckenburgensi, et Johanne Georgio Koch Soldinensi Neo-Marchicis. Habebitur [...] die III. Martii MDC XCVIII. (1698) [rz.], (k. 2).

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.3530.
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der SLUB Dresden (Enth.: Thesium de Tempore […], Manipulus I – XVI). Signatur: 3.A.10003,angeb.7 – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/14:009072G_001,800,600