Nazwisko i imię:
Schelwig Samuel (Schelguig Samuel).
Tytuł:
Meditationis biblicae exercitium [...] quod praeside [...] disputationi publicae subjicietur [...] [Cz. 1-5]. Gedani, Imprim. Dav.-Frider. Rhetius, 1686 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1686.
Opis/komentarz:
w 4ce, (Cz. 1) k. 2, (Cz. 2) k. 2, (Cz. 3) k. 2, (Cz. 4) k. 2, (Cz. 5) k. 2. Exercitium 1. Ex Joh. V. 39 [...] Respondente Martino Schütte Stralsundensi [...] d. XVI Januarii [przekreśl, i nap. ręcznie. VI Febr.] MDC LXXXVI. Exerc. 2. Ex Hebr. II. 16. [...] Resp. Michaele Ulmitz, Gedanensi [...] d. XIII Februarii MDCLXXXVI. Exerc. 3. Ex Eph. II. 3. [...] Respondente Ernesto Friderico Rungio, Golnoa--Pomerano [...] d. III Aprilis MDC LXXXVI. Exerc. 4. Ex Es. LIII, II. [...] Respondente Theodorico Wilh. a Jerusalem Gedanensi [...] d. X. Julii MDC LXXXVI. Exerc. 5. Ex Matth. XX a v. 1 usq. ad 16. Respondente Davide Horniceo, Riga-Livono [...] d. 1 Julii MDC LXXXVII. W pierwszych trzech dysertacjach są wzmianki o socynianizmie. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1239.
Dodatkowe:
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Samuel Schelwig, Meditationis biblicae exercitium […], Gedani: David Fridericus Rhetius, [1686]. [Exerc. 1] Na s. tyt. data uzup rękopiśmiennie (6 II). Tyt. poprz.: I.N.J. Biblioteka Narodowa BN.XVII.3.5133 adl. [Exerc. 2] Tyt. poprz.: I.N.J. Biblioteka Narodowa BN.XVII.3.5133 a adl. [Exerc. 3] Tyt. poprz.: I.N.J. Biblioteka Narodowa BN.XVII.3.5133 b adl. [Exerc. 4] Tyt. poprz.: I.N.J. Biblioteka Narodowa BN.XVII.3.5133 c adl.; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
Całość:
Schelwig Samuel (Schelguig Samuel).
Meditationis biblicae exercitium [...] quod praeside [...] disputationi publicae subjicietur [...] [Cz. 1-5]. Gedani, Imprim. Dav.-Frider. Rhetius, 1686 [rz.].
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1686.
w 4ce, (Cz. 1) k. 2, (Cz. 2) k. 2, (Cz. 3) k. 2, (Cz. 4) k. 2, (Cz. 5) k. 2.

Exercitium 1. Ex Joh. V. 39 [...] Respondente Martino Schütte Stralsundensi [...] d. XVI Januarii [przekreśl, i nap. ręcznie. VI Febr.] MDC LXXXVI.
Exerc. 2. Ex Hebr. II. 16. [...] Resp. Michaele Ulmitz, Gedanensi [...] d. XIII Februarii MDCLXXXVI.
Exerc. 3. Ex Eph. II. 3. [...] Respondente Ernesto Friderico Rungio, Golnoa--Pomerano [...] d. III Aprilis MDC LXXXVI.
Exerc. 4. Ex Es. LIII, II. [...] Respondente Theodorico Wilh. a Jerusalem Gedanensi [...] d. X. Julii MDC LXXXVI.
Exerc. 5. Ex Matth. XX a v. 1 usq. ad 16. Respondente Davide Horniceo, Riga-Livono [...] d. 1 Julii MDC LXXXVII.
W pierwszych trzech dysertacjach są wzmianki o socynianizmie.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1239.
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Samuel Schelwig, Meditationis biblicae exercitium […], Gedani: David Fridericus Rhetius, [1686]. [Exerc. 1] Na s. tyt. data uzup rękopiśmiennie (6 II). Tyt. poprz.: I.N.J. Biblioteka Narodowa BN.XVII.3.5133 adl. [Exerc. 2] Tyt. poprz.: I.N.J. Biblioteka Narodowa BN.XVII.3.5133 a adl. [Exerc. 3] Tyt. poprz.: I.N.J. Biblioteka Narodowa BN.XVII.3.5133 b adl. [Exerc. 4] Tyt. poprz.: I.N.J. Biblioteka Narodowa BN.XVII.3.5133 c adl.; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21