Nazwisko i imię:
Schelwig Samuel, Laurentius Johann Samuel.
Tytuł:
Exercitatio theologica, de fructu resurrectionis Christi, Ex Hoseae XIII. 14. Quam [...] praeside [...] resp. Johannes Samuel Laurentius [...] Habebitur d. VI. Maji MDCXXIIX. Gedani, Typ. Dav. Frider. Rhetii 1694.
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1694.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 1, s. 21. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.2790.
Dodatkowe:
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Samuel Schelwig, Exercitatio theologica […], Gedani: Typis Davidis Friderici Rhetii, 1694. Biblioteka Uniwersytecka BUWr 338616; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21 [KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der SBB-PK Berlin. Signatur: Be 3090/48 – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/1:048185A_001,800,600
Całość:
Schelwig Samuel, Laurentius Johann Samuel.
Exercitatio theologica, de fructu resurrectionis Christi, Ex Hoseae XIII. 14. Quam [...] praeside [...] resp. Johannes Samuel Laurentius [...] Habebitur d. VI. Maji MDCXXIIX. Gedani, Typ. Dav. Frider. Rhetii 1694.
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1694.
w 4ce, k. 1, s. 21.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.2790.
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Samuel Schelwig, Exercitatio theologica […], Gedani: Typis Davidis Friderici Rhetii, 1694. Biblioteka Uniwersytecka BUWr 338616; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der SBB-PK Berlin. Signatur: Be 3090/48 – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/1:048185A_001,800,600