Nazwisko i imię:
Schelwig Samuel, Möring Carl.
Tytuł:
Exercitatio exegetica, in Tit. III,10,11. De haereticis fugiendis, Quam [...] sub praesidio [...] a. [...] 1689 [rz.]. d. XXXI Martii, publicae exponet disquisitioni, Carolus Moering Gedanensis auctor. Gedani, Typ. Dav. Frid. Rhetii 1689 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1689.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 1, s. 21. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.4202.
Dodatkowe:
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Samuel Schelwig, Exercitatio exegetica, in Tit.III, 10,11. De haereticis fugiendis […], Gedani: Typis Davidis Friderici Rhetii, [1689]. Biblioteka Uniwersytecka BUWr 338744; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
Całość:
Schelwig Samuel, Möring Carl.
Exercitatio exegetica, in Tit. III,10,11. De haereticis fugiendis, Quam [...] sub praesidio [...] a. [...] 1689 [rz.]. d. XXXI Martii, publicae exponet disquisitioni, Carolus Moering Gedanensis auctor. Gedani, Typ. Dav. Frid. Rhetii 1689 [rz.].
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1689.
w 4ce, k. 1, s. 21.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.4202.
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Samuel Schelwig, Exercitatio exegetica, in Tit.III, 10,11. De haereticis fugiendis […], Gedani: Typis Davidis Friderici Rhetii, [1689]. Biblioteka Uniwersytecka BUWr 338744; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21